Unik vägbro ökar säkerheten - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Unik vägbro ökar säkerheten

Drygt 47 meter lång och 10 meter bred. Det är måtten på den unika vägbro över Nissan som Moelven Töreboda nu levererar till Trafikverket. Den blir därmed Sveriges längsta fritt spännande vägbro i trä.
15.04.2013

Det är Svevia som på uppdrag av Trafikverket bygger om väg 27 vid Gislaved för att förbättra miljön och öka säkerheten. Orsaken till att man valde att bygga den aktuella bron i trä är bland annat att konstruktionen blir lättare och därför mer lämplig att använda vid vattendrag. Men även gestaltningen var en avgörande faktor.

– Bron kommer inte att ha några förbindningar mellan bågarna i överkant, förklarar Tomas Frödelius, Moelvens projektledare för broprojekt. Det blir därför en unik bro som har ställt stora krav på oss i konstruktionsarbetet. Moelven Törebodas montagearbete sker under våren. Också det är en komplex process då bron ska gå över Nissan. När den är klar kommer den vara Sveriges längsta fritt spännande vägbro i trä. I augusti 2013 ska hela vägsträckan sedan vara öppen för trafik.

– Bron kommer då att ha två körfält i varje riktning och vara tungt trafikerad, säger Tomas Frödelius. Moelven Töreboda har lång erfarenhet av att bygga väg-, gång- och cykelbroar i trä. Och Tomas Frödelius konstaterar att allt fler beställare inser de stora funktionella, ekonomiska, estetiska och miljömässiga fördelarna med träbroar. Ett viktigt genombrott var den 176 meter långa Solnabron som stod klar 2011 och förbinder Vasastaden och Solna i Stockholm.

– Absolut, det projektet visade att träbroar är utmärkta i strategiska infrastrukturprojekt med tung och intensiv trafik. Att vi skötte det uppdraget så bra var naturligtvis positivt när bron över Nissan skulle upphandlas. Nu ser vi fram emot fler stora och utmanande broprojekt.