[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Trävisionär vill bryta traditionens makt

Tomas Alsmarker, vd på Nyréns Arkitektkontor, har länge missionerat för ökat träbyggande. Nu ser han äntligen en större öppenhet och nytänkande i branschen, även om han fortfarande kan bli trött på traditionens makt.
07.04.2015

På 1980-talet studerade Tomas Alsmarker till ingenjör i Lund. Under en föreläsning hejdade sig plötsligt hans lärare och sa att det egentligen var konstigt att Sverige, som har så mycket skog, inte kan bygga annat än carportar i trä.

– Det där slog an något hos mig och jag bestämde där och då att jag skulle försöka göra något åt det, säger han.

Så småningom blev det en licentiat i träbyggande, vidare forskning och engagemang i det spirande svenska trähusbyggandet i början av 1990-talet.

– När vi skulle bygga det första flervåningshuset i trä i Växjö var reaktionerna att det inte går eller att det blir för dyrt, trots att fakta visade motsatsen. Jag kan ibland möta samma argument i dag och då blir jag lite trött, vi borde ha kommit längre än så.

Sedan två år är Tomas Alsmarker vd på Nyréns Arkitektkontor, efter att under flera år arbetat på konsultföretaget Tyréns. Företagen har inte bara snarlika namn, utan både talar också mycket om hållbart byggande och gärna tillsammans med trä.

– I min nuvarande roll har jag större möjligheter att förena teknik med arkitektur för att på det sättet utveckla träbyggandet, säger han.   

För träbyggnation handlar inte bara om att byta ut ett material mot ett annat, utan om att ta vara på träets alla möjligheter när det gäller allt från gestaltning till effektivt industriellt byggande.

– Det finns nog ingen annan bransch där uppdelningen mellan olika professioner är så tydlig som  i byggbranschen. Det tror jag är förödande. Därför blir glad när jag ser att till exempel Moelven Töreboda nu anställer människor med erfarenhet från andra branscher. Det är ett inflöde av kunskap och perspektiv som är viktigt.

Tomas Alsmarker jämför med Apple. Produktutvecklingen där utgår från människan och de behov som vi kan tänkas ha inom några år. Det var ingen som efterfrågade en iPad, förrän Apple utvecklade den.      

– Jag brukar säga att byggbranschen utgår från fel ”p” – från produktionsapparaten istället för produkten. Det vill säga, man utvecklar en produktionslinje och sedan funderar man på vad som går att tillverka med den.

Han fortsätter:
– Perspektivet måste vändas till vilka bostäder och byggnader människor och samhället behöver. Sedan får man fråga sig hur de ska produceras effektivt och hållbart.

För Tomas Alsmarker är det självklart att svaret på den frågan ofta är att man ska bygga i trä. På Nyréns utgår man från tre grundhållningar för hållbart byggande: det självklart enkla, det lätt fattbara och det magiskt vackra.   

– Har man med sig de tre kraven så kommer mycket av det som byggs i dag att diskvalificeras, säger han.

Egentligen är detta inga hemligheter. De flesta vet att trä är bra ur hållbarhetssynpunkt. Och ur en rad andra perspektiv. Att det ändå finns en tröghet förklarar Tomas Alsmarker med traditionens makt. Det börjar redan i utbildningsväsendet. Bilden som ingenjörsstudenter får av olika material liknar fortfarande den som Tomas Alsmarker fick under sin utbildning.

– Konstruktioner i stål och betong exemplifieras med stål och betong. När vi kommer till trä är det ofta carporten som gäller fortfarande. Det är så det ser ut. Då är det naturligtvis inte lätt att komma ut på sitt första jobb och föreslå trä, säger han.

Ändå är han optimist. Det sker en förändring. Ganska snabbt nu. Diskussionen om hållbart byggande är mycket mer levande i dag än tidigare och det gynnar träet som byggmaterial.

– Vi är ju i en bransch med långsiktiga perspektiv, vilket är bra. Hus ska helst stå i över hundra år. Det går lite trögt att förändra, men det går.