[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Stor efterfrågan på träbroar

Flera gång- och cykelbroar, en 36 meter lång bågbro vid en ny pendeltågsstation och den första träbron till Gotland. Det är full fart på Moelven Törebodas broproduktion.
– Vi har gott rykte i branschen och det ger resultat, säger Moelven Törebodas Tomas Frödelius.
24.06.2015

Moelven Törebodas brotillverkning, som tidigare legat i Tidan en liten bit ifrån Töreboda, har under första kvartalet 2015 integrerats i huvudfabriken i Töreboda. Flytten är ett led i Moelven Törebodas ständiga rationalisering och effektivisering av produktionen.

– Det här är något vi har stor nytta av när efterfrågan på våra broar fortsätter att öka. Just nu har vi flera aktuella broprojekt runt om i landet, säger Tomas Frödelius.

Ett av de större projekten är en ny gång- och cykelbro i stadsdelen Vega i Haninge. Där planerar kommunen att bygga cirka 3 000 bostäder, kompletterade med arbetsplatser och nödvändig service. I området byggs också en ny pendeltågsstation. Syftet med bron från Moelven Töreboda är att förbättra säkerhet och framkomlighet för trafikanterna.

Ett annan positiv nyhet är att Gotland nu ska få sin första träbro. Tomas Frödelius menar att den positiva utvecklingen beror på att viljan att bygga i ett förnyelsebart material ökat och att kunskapen om fördelarna med att bygga i trä vuxit i branschen.

– Man kan till exempel nämna den snabba monteringen som minskar störningarna i trafiken. När det gäller gång- och cykelbroar är det också viktigt att träbron är ett fint inslag i stadsmiljön, säger Tomas Frödelius.