Trä är modellen för Kiruna - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Trä är modellen för Kiruna

Under 2015 arrangerar Svenskt trä fyra inspirationsdagar med fokus på hållbart och modernt byggande i trä och limträ. I Kiruna handlade diskussionen om varför den nya stadskärnan bör byggas i trä.
07.04.2015

Det är flera faktorer som gör trä lämpligt för att bygga det nya Kiruna. Industriellt träbyggande innebär snabba byggprocesser och att det går att bygga mycket på kort tid. En annan fördel är att det tack vare hög prefabriceringsgrad och effektiv montering på byggarbetsplatsen är enkelt att bygga med trä året om, också i ett klimat som Kirunas.

– Under seminariet diskuterades även träkonstruktioners tilltalande estetiska uttryck som en viktig aspekt för den växande turistnäringen i Kiruna, säger Johan Larsson på Svenskt Trä.

Träbyggnadsturné 2015 har hittills hunnit stanna i Kiruna och Åre. Nästa stopp är Stockholm och Göteborg.

– Tanken är att vi ska lyfta fram olika aspekter av träbyggande och ge inspiration, information och konkret kunskap om fördelarna med att använda limträ i stora konstruktioner, säger Johan Larsson.    

Turnén arrangeras tillsammans med Moelven Töreboda och tre andra limträtillverkare.