”Tält som väderskydd är onödigt” - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

”Tält som väderskydd är onödigt”

I de nordiska länderna finns en överdriven försiktighet när det gäller träbyggande och fukt. Det hävdade Sonja Moder på tyska KLH under Växjösamtalet för en tid sedan. Vi har bett henne utveckla resonemanget.
22.01.2015

I Växjösamtalet möts människor som arbetar med bostäder, byggande och planering. Tanken är att olika typer av kompetens, erfarenheter och idéer ska sammanföras. Temat på det senaste samtalet var "Träbyggandets roll på bostadsmarknaden".

Under diskussion framkom det att rädslan för fukt i träkonstruktioner är mycket större i Sverige än i andra länder. Sonja Moder på tyska KLH var frågande inför den stora oron och kritisk till att använda tält som väderskydd. 

– Jag anser att det inte behövs tält om vi pratar om att montera rena trästommar. Det spelar egentligen ingen roll om det blir fuktigt om det bara får chansen att torka längre fram. I ett europeiskt perspektiv är det typiskt skandinaviskt att väderskydda med tält och särskilt vanligt är det i Sverige, säger hon.

Sonja Moder berättar också att KLH lokalt täcker över synliga ytor som skydd efter att monteringsarbetet avslutats för dagen.
– De presenningar och täckskivor vi använder kan enkelt tas bort och återanvändas nästa dag, och är billigare att använda än tält.

Inte heller när KLH för några år sedan byggde det exklusiva kvarteret Hyttkammaren i Falun användes tält, utan enbart metoden som beskrivs ovan.

– Vi mätte fukten varje dag under hela monteringsprocessen, och det visade sig att den metoden fungerade tillfredställande, säger Sonja Moder.