Största företagshuset i limträ – utan en enda spik - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Största företagshuset i limträ – utan en enda spik

Norska Moelven Limtre AS levererar nu trästommen till ett nytt huvudkontor för Sparebanken i Stavanger. Konstruktionen kommer sättas samman med 80 cm långa trädyblar.
− Projektet har ställt stora krav på gestaltning, precision, hållbarhet och logistik, säger Moelven Limtres Åge Holmestad.
21.05.2018

Mitt i centrala Stavanger byggs nu Finansparken, som blir ett av Europas största företagshus i limträ. Huset kommer att vara sju våningar högt, med tre garagevåningar under mark, och ha en total yta på över 22 000 kvadratmeter.
   Storleken är imponerande i sig, men det är lika mycket gestaltningen och konstruktionen som är en utmaning.
   − Ambitionsnivån vad gäller utformning är extremt hög och jag är säker på att det här kommer att bli en välkänd ikonbyggnad, säger Åge Holmestad.

Effektiv logistik

Åge Holmstad berättar att det också varit en utmaning att arbeta på en så tajt yta mitt i ett äldre kvarter.
   − Effektiv logistik har varit en förutsättning för att det här ska fungera. En annan intressant sak är att en del av limträelementen är gjorda av det lite ovanliga träslaget bok, säger han.

Självklart hållbarhetsperspektiv

En självklar ingång i projektet för Moelven Limtre är beställaren Sparebankens starka engagemang i hållbarhetsfrågor. Bland annat gjordes ett flertal miljöanalyser inför projektet och målet är att projektet ska certifieras enligt BREEM, Europas ledande miljöcertifiering för byggnader.
    − Vi har en gemensam värdegrund i de här frågorna och Sparebanken vill bygga i trä både för att det är ett bra miljöval och för att det smälter in i den befintliga träbebyggelsen i Stavanger.
    Samarbetspartners i projektet är bland andra totalentreprenören Veidekke/Block Berge Bygg och arkitektbyråerna Helen & Hard och Saaha. Inflyttning är planerad under senhösten 2019.