Populär till sjutusen - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Populär till sjutusen

Moelven törebodas limträapp har nu laddats ner 7000 gånger. Med appen blir det enkelt att dimensionera balkar och komma i kontakt med återförsäljare.
24.06.2014

Limträappen är framtagen av Moelven Töreboda för att underlätta användandet av limträ och kerto. Den baseras på företagets dimensioneringsprogram, vilket är en garanti för att dimensionerna alltid är korrekta och följer alla normer.

Med hjälp av appen är det enkelt att dimensionera balkar till de vanligast förekommande konstruktionstyperna. Det är också enkelt att komma i kontakt med närmaste återförsäljare som säljer Moelven Törebodas produkter. 

Under våren har takten på nedladdningar ökat och nu har appen laddats mer cirka 7000 gånger.