(O)hållbart byggande? - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

(O)hållbart byggande?

En studie från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges Byggindustrier visar att klimatpåverkan från byggprocessen är minst lika stor som utsläppen från personbilstrafiken.
15.12.2014

Byggandet av hus, järnvägar och vägar bidrar lika mycket till klimatförändringarna som alla Sveriges personbilar. Det framgår av granskningen som IVA och Sveriges Byggindustrier presenterades tidigare i år.

– Vi hoppas att resultaten av denna forskning föranleder fortsatta diskussioner och en ambition om kraftfulla åtgärder från såväl byggbolag och leverantörer som beställare, säger IVA:s vd Björn O. Nilsson.

Maria Brogren, energi- och miljöchef på branschförbundet Sveriges Byggindustrier, kommenterar:
– Med dessa fakta på bordet behövs en handlingsplan för att minska klimatpåverkan från byggandet. Det offentliga och näringslivet måste jobba tillsammans med frågan.

Rapporten kommer med flera rekommendationer. Bland annat att regeringen bör ge myndigheter i   uppdrag att ta fram upphandlingsmodeller som tar med byggprocessernas klimatpåverkan i beräkningen. Kommunerna bör göra detsamma vid planeringen och när de anvisar mark för byggande.

Boverket har nu fått i uppdrag att utreda forsknings- och kunskapsläget angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 september 2015.

Johan Åhlén, Moelven Törebodas vd, kommenterar rapporten:
– Vi har pratat om byggbranschens miljöpåverkan i många år och är naturligtvis positiva till att frågan uppmärksammas. Man ska ha respekt för diskussionens komplexitet, men de flesta är ändå överens om att trä är det bästa byggmaterialet sett ur miljöperspektiv.

Läs rapporten > (pdf)