[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Nytt om limträ

Svenskt trä har tagit fram två nya skrifter om limträ – Hantera limträ rätt och Drift och underhåll av limträ.
22.01.2015

Publikationerna riktar sig till entreprenörer, hantverkare och konsumenter och kan beställas via Svenskt Trä.

– Användningen av limträ ökar i Sverige och vi vill med dessa publikationer hjälpa tillverkarna att sprida kunskap om hur limträ underhålls och hanteras på bästa sätt, säger Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter på Svenskt Trä.

Skriften Hantera limträ rätt informerar om hur materialet ska hanteras på byggarbetsplatsen och hur det skyddas mot regn, snö, sol, smuts och markfukt. I Drift och underhåll av limträ ligger fokus på hur limträkonstruktioner underhålls på bästa sätt genom ytbehandling, underhållsplanering samt underhållsmålning och besiktning.

– Vårt mål är att de här publikationerna kan bli till branschstandarder för underhåll. Genom att följa de här råden kommer livslängden för konstruktioner av limträ att öka ytterligare. Trots att det handlar om enkla saker så ger de stor effekt på lång sikt, säger Johan Fröbel.

Hantera limträ rätt- ladda ner och beställ här.

Drift och underhåll av limträ - ladda ner och beställ här.