[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Vad innebär nya tillverkningsstandarden?

I samband med införandet av den nya tillverkningsstandarden SS-EN 14080:2013 för limträ, sker en omcertifiering av limträ producerat i Sverige. Tillverkning sker på samma sätt och i samma maskiner som tidigare, men med förstärkta kontrollkrav på både process och material.
24.06.2015

Övergången till ny tillverkningsstandard innebär även att den äldre hållfasthetsklassen CE L40 ersätts av de nya GL-klasserna: GL28hs, GL28cs, , GL30h och GL30c. Det som tidigare kallades hållfasthetsklass CE L40c motsvaras nu närmast av den nya hållfasthetsklassen GL30c. Från och med vecka 17 är allt limträ från Moelven Töreboda stämplat enligt de nya GL-klasserna.

Marknadens ledande beräkningsprogram är uppgraderade för att ta hänsyn till de skillnader som finns när det gäller dimensionering enligt den nya standarden SS-EN 14080:2013. Alla Moelven Törebodas konstruktörer är dessutom utbildade och uppdaterade, vilket säkerställer att kunderna får en minst lika bra produkt än tidigare.

Vid osäkerhet eller frågor omkring detta går det bra att kontakta Moelven Törebodas konstruktionsrådgivning. Där får du prata med någon av våra konstruktörer som kan ge en djupare beskrivning av vad den nya tillverkningsstandarden innebär.