[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Nu byggs Skövdes högsta trähus

Frostaliden i Skövde kommer att bli en av de största trästadsdelarna i Sverige. Moelven Töreboda levererar byggsystemet Trä8 till Götenehus som nu börjat bygga de första sjuvåningshusen.
14.10.2016

I stadsdelen Frostaliden ska det byggas sammanlagt 350 lägenheter – alla med trästomme. Götenehus är en av entreprenörerna och Andreas Gustafsson, företagets chef för projektutveckling, är entusiastisk.
   – Frostaliden är ett byggprojekt som passar Götenehus perfekt. Vi har lång erfarenhet av att bygga trähus. Nu är det dags att ta nästa steg och bli ännu mer aktiva när det gäller att överföra våra kunskaper till flerbostadsprojekt med tydlig miljöprofil, säger han.
   Bakgrunden till satsningen är bland annat att Skövde kommun varit engagerat i det riksomfattande Projekt Trästad 2012, och att kommunen har ett stort behov av bostäder till en växande befolkning.
   Götenehus ska bygga två punkthus med sju våningar och sammanlagt 48 lägenheter. Det är till dessa som man valt Moelven Törebodas egenutvecklade system Trä8.
   – Vi har samarbetet med Moelven Töreboda tidigare och det har alltid fungerat perfekt. Frostaliden är ett idealiskt projekt för oss att samarbeta kring, bland annat för att Trä8 är det mest rationella byggsystemet för höga hus i trä, säger Andreas Gustafsson.
   Han konstaterar att miljötänkandet ligger i tiden, men att det också finns andra positiva aspekter av att bygga stomme, balkar och bjälklag av trä.
   – Vi kan exempelvis erbjuda en väldigt bra ljudisolering mellan de olika våningsplanen, vilket kanske inte stämmer överens med den generella bilden av trähus, säger Andreas Gustafsson.

Fakta
Antal lägenheter: 48
Produktionstid: 2016–2018.
Arkitekt: Staffan Morud, CH Arkitekter i Skaraborg.
Byggsystem: Trä8 lanserades av Moelven Töreboda 2009. Det är ett träbaserat byggsystem för flervåningshus. Systemets namn syftar på att det klarar 8 meters fri spännvidd.