Moelven Törebodas syn på väderskydd - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Törebodas syn på väderskydd

Alla leverantörer hanterar väderskyddet på olika sätt. Moelven Töreboda vill inte säga vad som är rätt eller fel, men här berättar vd Johan Åhlén om företagets sätt att hantera denna känsliga fråga.
22.01.2015

”Det viktigaste för oss är att säkerställa att inga fuktiga stomkomponenter byggs in i täta konstruktioner utan möjlighet att torka ut på ett snabbt och effektivt sätt. Allt material vi levererar är nedtorkat och kan byggas in.

Om en bjälklagskassett eller en limträbalk blir utsatt för nederbörd blir den naturligtvis blöt, men det innebär inte att detaljen måste kasseras och bytas ut. Däremot måste den tillåtas att torka ut och det sker generellt sett automatiskt över tid.

Om tiden är knapp kan uttorkning forceras med extra ventilation och avfuktare under kontrollerade former (alltför snabb uttorkning kan generera oönskad sprickbildning).

Det man ofta är väldig orolig för är mikrobiell påväxt, vilket absolut är en risk om träet under lång tid tillåts hålla en för hög fuktkvot i kombination med gynnsamma temperaturer. Ju högre temperatur desto mer gynnsamt för mögeltillväxt.

Av den anledningen är det relevant att begränsa exponering för vatten, och om materialet blir blött säkerställa att det finns förutsättningar för uttorkning. Detta är särskilt viktigt under de fuktiga sommarmånaderna.

Vi begränsar exponeringen genom att planera montage så att takkonstruktionen kommer på plats, helst samma dag som bjälklagen monteras. Om det inte är möjligt täcker vi horisontella ytor och säkerställer att vatten avleds vid nederbörd. Dessutom levererar vi både limträ och bjälklag med en ytbehandling som hämmar mikrobiell påväxt. Innan konstruktioner byggs in kontrolleras att fuktkvoten håller rätt nivå.

Om man under särskilt ogynnsamma förhållanden skulle få viss missfärgning på en träyta som antyder påväxt finns möjligheten att efter uttorkning slipa området innan konstruktionen färdigställs.”