Moelven Töreboda siktar högt - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Töreboda siktar högt

Bostadshus med nio våningar. Ett sexvåningshus som består av totalt 500 kubikmeter limträ. Och Sveriges första och största skola som byggs i massivträ och med miljöcertifieringen Guld. Efterfrågan på höga hus i trä växer kraftigt.
03.10.2014

Växjö har länge varit framgångsrikt när det gäller att bygga i trä. Kommunens slogan ”Europas grönaste stad” förpliktigar och Moelven Töreboda har gjort flera projekt i staden. Det mest aktuella är tre bostadshus i området Vallen Norra.

Det som är speciellt med detta projekt är att två av husen blir hela nio våningar höga, med två bottenplan i betong och sju våningar i trä, medan det tredje huset blir fem våningar. Totalt handlar det om 60 lägenheter som är klara för inflyttning hösten 2015.

Ett annat exempel på höga och stora hus i trä Herrestaskolan i Järfälla. På de cirka 10 000 kvadratmetrarna kommer det att utöver undervisningssalar också finnas lokaler som kan användas av allmänheten och föreningar. 

Herrestaskolan kommer att bli Sveriges största och första skola som byggs i massivträ och utifrån Miljöcertifiering Guld. Det är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis och administreras av Sweden Green Building Council.

Moelven Törebodas leverans består i huvudsak av massivträ (CLT) men också en del limträ. Det är en kombination som blir allt vanligare för Moelven Töreboda.

  – Detta är ett av våra största projekt någonsin vad gäller materialvolym. Vi har etablerat oss som en pålitlig leverantör även av massivträ och har haft flera uppdrag på sistone där leveransen bestått både av limträ och CLT, säger Moelven Törebodas Magnus Claesson.

Ulls hus är Moelven Törebodas tredje flervåningshus på kort tid. Akademiska Hus som är beställare valde trä bland annat för att spegla Sveriges Lantbruksuniversitets miljöprofil. Sexvåningshuset har en byggyta om 30x30 meter och kommer bestå av totalt 500 kubikmeter limträ.

Paul Kvanta, arkitekt SAR/MSA på Ahrbom& Partner, som har ritat byggnaden framhåller miljöaspekten.

– Det som lockar med trä är att det är ett levande material som ger bra klimat och som vi alla har en emotionell koppling till, säger han.