[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Hybridbyggnation är framtiden

Vi borde bygga mer i trä, och bästa sättet totalt sett är att kombinera det med andra material. Det menar Magnus Wålinder, professor på KTH och expert på material, som också efterlyser politiska styrmedel som en koldioxidskatt för att öka träbyggandet.
05.12.2017

Ibland behöver man ta ett steg tillbaka för att komma två steg framåt. Ungefär så skulle Moelven Törebodas filosofi kring hybridbyggnader kunna sammanfattas. 
   − Vi vill alltid bygga så miljövänligt som möjligt och maximera mängden förnyelsebart material i våra projekt. Ofta kan vi göra det genom att kombinera trä med andra material för att tillföra tyngd i konstruktionen, säger Johan Åhlén. 

Han exemplifierar med Moelven Törebodas egenutvecklade byggsystem Trä8 som är ett av branschens mest moderna system och idealiskt att använda i hybridlösningar.  Det kan till exempel handla om att tillföra tyngd i ett högt trähus genom att bygga ett trapphus i betong. 
   − Vi vill inte vara kategoriska, utan istället vara lyhörda för varje projekts förutsättningar för att få bästa möjliga totalresultat, säger Johan Åhlén. 

Öka tempot med koldioxidskatt

Han får medhåll av Magnus Wålinder, professor på KTH och materialexpert, som samtidigt menar att hybridlösningar varken är något speciellt nytt eller särskilt dramatiskt. 
   − Egentligen har vi alltid blandat olika material i byggnader, eftersom det helt enkelt är det bästa sättet att bygga. I dag borde vi naturligtvis använda en större andel trä och det bästa sättet att öka träbyggandet totalt sett är att blanda trä med andra material, säger han.

Genom att utveckla träbyggandet skapas också incitament för att vårda och ta hand om skogen och materialet brukas på ett mer resurseffektivt sätt än om det till exempel eldas eller sönderdelas till pappersmassa. 
   − Det är slöseri att använda Skandinaviens långsamt växande träd till direkt produktion av pappersprodukter med kort livslängd eller för energiproduktion. Istället borde vi öka användningen av trä som trä och allra helst bygga med det i kombination med andra material, säger Magnus Wålinder. 

Ställ politiska krav

Han påpekar också att vi på det sättet maximerar den så kallade kollagringseffekten för skogsbiomassa. Tillverkningen av träbyggprodukter skapar i sin tur biprodukter som också kan användas som byggmaterial, till exempel olika biokompositer och träbaserade skivmaterial. Som sista alternativ kan sådana uttjänta träprodukter sönderdelas eller upplösas, exempelvis som råvaror för förpackningsmaterial eller biobränsle. 

Magnus Wålinder avslutar: 
   − Omställningen i byggbranschen går för dock för långsamt och jag skulle gärna se politiska styrmedel för att öka träbyggandet, till exempel med en koldioxidskatt på nybyggnationer.