Här ska det byggas badhus - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Här ska det byggas badhus

Många svenska kommuner planerar att bygga nya eller renovera sina gamla badhus.
– Nu har de chansen att ta ett långsiktigt klokt beslut och bygga i limträ, säger Moelven Törebodas affärsutvecklare Anders Axelsson.
19.11.2013

Anders Axelsson har undersökt hur många kommuner som nu diskuterar att bygga nya eller renovera befintliga badhus och simhallar under åren 2014-2018. Kommunerna har kommit olika långt i processen, men en uppskattning av behovet är att det handlar om cirka 50 projekt.

– Många kommuner byggde badhus på 1970-talet och det har helt enkelt blivit dags för dem att förnya sig, säger Anders Axelsson.

Han menar också att förväntningarna från medborgarna både på vilken service som ska finnas i en kommun och på badhus i sig har förändrats.

– Människor räknar inte bara med att lite större kommuner ska ha badhus, utan också att badhuset ska ha en trevlig miljö och ge besökarna en bra upplevelse. Vi vet att många därför vill bygga i limträ, säger Anders Axelsson.

– En annan viktig orsak till intresset för limträ är att medvetenheten om miljöfrågor och långsiktigt hållbart byggande ökat, avslutar han.