[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Hallå i luren

Hallå, Hans Andrén, strateg på Växjö Kommunföretag AB och engagerad i bland annat Nordiska trästäder, varför är ni så duktiga på träbyggande i Växjö?
05.09.2013

– Det beror på att vi har ett fungerande samarbete mellan det offentliga, träindustrin och universitet. Alla tre måste finnas med och dra åt samma håll för att man ska få kraft bakom träbyggandet.

Ni har höga ambitioner.
– Ja. Vårt mål är att fram till 2015 ska 25 procent av det vi bygger vara i trä och fram till 2020 ska det vara 50 procent.
 

Varför är det så viktigt att öka träbyggandet?
  
– När jag började engagera mig i frågan i slutet av 1980-talet pratade vi nästan enbart om miljöaspekten, och det är förstås fortsatt viktigt. Men i dag tycker jag att fokus bör vara mer på utvecklingen av byggsystem, industriell hantering, logistik och korta byggtider. Om vi vill bygga på ett modernt och långsiktigt sätt är helt enkelt trä det bästa materialet. De positiva miljö- och energiaspekterna får vi så att säga på köpet.
 

Varför gör inte alla som Växjö?
– Jag tror att många saknar modet. Alla vet att trä är framtidens byggmaterial. Men alla vågar inte prova, utan gör som man alltid gjort. I dag pratar vi mycket om att tänka nytt. Jag tycker vi ska göra på nya sätt istället. Men det är förstås svårare och kräver mer mod.