HALLÅ I LUREN - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

HALLÅ I LUREN

Hallå, Kristoffer Ekholm, industridoktorand på avdelningen för konstruktionsteknik på Chalmers, du forskar om träbroar och har precis avslutat ett år i USA. Hur kom du in på ditt ämne?
28.06.2013

– Det var en kombination av intresse för både broar och träbyggande. Nu har jag hållit på i fem år och sett en tydlig förändring. I dag byggs det fler träbroar än tidigare i Sverige och nyfikenheten är stor. Träbroar ligger i tiden, inte minst med tanke miljöaspekten.

Vad är syftet med din forskning?
- Enkelt uttryckt är det att undersöka hållfastheten och hållbarheten hos träbroar. I båda fallen kan man säga att den är väl så bra som hos andra material. Framför allt handlar det om att skydda träet på rätt sätt.

Hur gör man det?
– Genom att ha tillit till konstruktörers och ingenjörers förmåga att skapa en bra teknisk lösning, snarare än att förlita sig på exempelvis impregnering. I USA finns det gott om täckta broar som funnits sedan 1850-talet, vilket är ett bra bevis på att de håller länge. Och de broarna är byggda enligt samma principer som vi använder när vi bygger moderna broar i Sverige i dag.

Hur ser man på träbroar i USA?
– Historiskt har man byggt mycket broar i trä. Det pågår forskning där kring hur man bevarar gamla träbroar och ett växande intresse att gå ifrån impregnering, som varit vanligt sista halvseklet, och istället arbeta med andra typer av skydd. Förhoppningsvis kan vi lära av varandra.

På tal om USA, du har precis tillbringat ett år i Madison, det för ju tankarna till romanen och filmen Broarna i Madison County…

– Jo, men Madison County ligger i Iowa och jag varit i Madison, Wisconsin på det statliga amerikanska träforskningslabbet där.