Goda rum är den bärande kraften - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Goda rum är den bärande kraften

Moelven Töreboda är en självständig innovatör, men har också fördelen att vara del av ett starkt lag. Vi slog en signal till Kristin Vitsø Bjørnstad, Moelven Industriers kommunikations- och HR-chef, för att prata om värden, visioner och framgångsrikt samarbete.
08.04.2016

En utmaning för alla större verksamheter är att finna den perfekta balansen mellan att å ena sidan dra nytta av de gemensamma resurserna och å andra sidan bevara den individuella eller lokala drivkraften.
  – Inom Moelven har vi till stor del lyckats mycket bra med det. Vi har en decentraliserad struktur, samtidigt som vi samarbetar intensivt kring särskilt resurskrävande delar av vår verksamhet, till exempel kunskapsutveckling, säger Kristin Vitsø Bjørnstad.

Gemensam mission 

Men låt oss ta det från grunden. Moelvenkoncernen har 52 produktionsenheter i Skandinavien med cirka 3 400 anställda. Dessa är uppdelade i de tre divisionerna Timber, Wood och Byggsystem. Det är en omfattande och komplex verksamhet som bärs av en gemensam värdegrund och mission.
  – Vår mission är att ge folk goda rum. Alla produkter och tjänster som vi erbjuder slutar i ett rum där det ska vara gott att vara. Det är en strävan som genomsyrar hela organisationen och en levande del av arbetsvardagen och vår kommunikation, säger Kristin Vitsø Bjørnstad.

Stark innovatör

För att leva upp till sin mission ska Moelvens verksamhet präglas av miljömässig social och ekonomisk hållbarhet. Den ska också vara pålitlig vad gäller till exempel leveranstider, kvalitet och öppenhet. Den tredje viktiga punkten är att verksamheter och människor i Moelven ska ta vara på möjligheter, ha en ledande position i branschens utvecklingsarbete och ledas av ett tydligt innovationstänk.
  – Våra limträverksamheter i både Sverige och Norge ligger långt framme i branschen och är kanske de främsta innovatörerna i vår koncern, säger Kristin Vitsø Bjørnstad.

Ljus framtid

Det saknas inte möjligheter att ta vara på. Kristin Vitsø Bjørnstad konstaterar att Moelven och träbranschen har vind i ryggen.
  – Insikten om att vi måste leva mer klimatsmart har slagit igenom på bred front. Kan man då som Moelven Töreboda erbjuda rationell träbyggnation bör framtiden se ljus ut, säger hon.