[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Visste du att

Limträ tillverkas i olika hållfasthetsklasser.
16.10.2014

Från och med kvartal 1 år 2015 är tillverkningsstandarden för den svenska marknaden hållfasthetsklass GL30, där GL står för GluLam (limträ). Den nya standarden påverkar inte kundupplevelsen.