[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

”Frostaliden har gett mersmak på trä”

Bättre att bygga. Bättre att bo i. Bättre att återanvända. För Lars Bonander på Götenehus har företagets första projekt med Trä8 gett mersmak.
– Vi är oerhört taggade på att fortsätta att bygga i trä, säger han.
10.04.2017

Frostaliden i Skövde kommer att bli en av de största trästadsdelarna i Sverige när området är klart. Här ska det byggas sammanlagt 350 lägenheter, alla med trästomme.
    Moelven Töreboda levererar byggsystemet Trä8 till Götenehus som nu är i full färd med att bygga de första två sjuvåningshusen med sammanlagt 48 lägenheter.
    Lars Bonander, försäljnings och marknadsansvarig för projektutveckling på Götenehus, är nöjd.
    – Det rullar på nästan oförskämt bra faktiskt. Allt går enligt plan. Sedan är det ett speciellt projekt med tanke på all den uppmärksamhet vi får. Många är intresserade och vill veta mer, och det tycker vi förstås är roligt, säger han.

Krav på hållbart byggande

Även om det är första gången Götenehus använder Trä8 så har företaget lång erfarenhet av att bygga trähus. Nu vill man bli ännu mer aktiva när det gäller att överföra den erfarenheten till flerbostadsprojekt.
    Målet är att gå från att främst vara en småhusbyggare till att bli en bostadsbyggare, som Lars Bonander utrycker det. Han säger att den miljöhänsyn som träbyggnation står för passar Götenehus värderingar perfekt.
    – Vi är till exempel väldigt noga med att ta vara på allt vårt spill och använder det till briketter som vi värmer vår fabrik med. Vad gäller trä så är det bättre att bygga med, bättre att bo i och bättre att återanvända, så vi välkomnar verkligen den snabba utvecklingen på det här området, säger han.
    Götenehus har redan flera projekt i trä på gång och Frostaliden har gett mersmak.
    – Absolut, vi ser inget stopp på den här utvecklingen. Vi bygger hus som ska hålla länge och då är det naturligt att arbeta med trä. Nu börjar också allt fler ställa krav på hållbart byggande och det ligger helt i linje med våra ambitioner, säger Lars Bonander.

Fakta

Antal lägenheter: 48
Produktionstid: 2016–2018.
Arkitekt: Staffan Morud, CH Arkitekter i Skaraborg.
Byggsystem: Trä8 lanserades av Moelven Töreboda 2009. Det är ett träbaserat byggsystem för flervåningshus. Systemets namn syftar på att det klarar 8 meters fri spännvidd.