[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Forskning ska stärka Moelven Töreboda

Moelven Töreboda kommer från och med hösten 2017 delta i två forskningsprojekt som sträcker sig över tre respektive fem år. Syftet är att utveckla byggsystem och akustik för höga trähus.
10.04.2017

De två forskningsprojekten ingår i företagsforskarskolan Prowood respektive det europeiska initiativet Acoutect. I det förra projektet samarbetar Moelven Töreboda med bland annat Jönköpings Universitet och Linnéuniversitetet i Växjö, i det senare med Chalmers i Göteborg och holländska Eindhovens Tekniska Universitet.

Kundunikt och rationellt

Syftet med Prowood är att stödja innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos svensk träindustri. I Moelven Törebodas fall handlar det om att utveckla byggsystemet Trä8 och hitta sätt att kombinera unika lösningar med effektiva processer.
     Fredrik Elgh, professor i produktutveckling vid Jönköpings Universitet, leder en forskargrupp för plattformsbaserad utveckling, och kommer att vara handledare för en doktorand som anställs av Moelven Töreboda under fem år.
     – Förmågan att erbjuda kundanpassade lösningar blir allt viktigare, men det måste göras på ett rationellt och kontrollerat sätt som inte går utanför produktplattformen. Moelven Töreboda har redan kommit långt på det här området och målet med doktorandprojektet är att utveckla verktygen och metoderna ytterligare, säger han.

Säkerställa akustikkompetens

Pontus Thorsson, forskare på Chalmers och verksam i konsultbolaget Akustikverkstan, är delansvarig för det andra forsknings- och utbildningsprojektet. Acoutect är ett europeiskt samarbete för att höja kompetensen inom akustikområdet och innebär att Moelven Töreboda anställer en akustikutvecklare under tre år.
     – Vi har ett generationsskifte bland akustiker och det här ett viktigt projekt för att säkerställa att vi fortsätter att ha hög kompetens och erfarenhet inom byggnadsakustiken, säger Pontus Thorsson.
     Ett annat av syftena med Acoutect är att öka det internationella kunskapsutbytet på akustikområdet. Därför säger projektets riktlinjer att de deltagande företagen måste anställa en utvecklare från ett annat land, något som Pontus Thorsson ser som en viktig potential.
     – Men den största styrkan i projektet är att forskningen kommer att vara integrerad i den kontinuerliga verksamheten och pågå under flera år. Det gör att både Moelven Töreboda och forskarvärlden kommer att få ett gediget underlag för utveckling, säger han.

Fakta

Företagsforskarskolan Prowood är en gemensam satsning av Tekniska Högskolan vid Jönköpings Universitet, Linnéuniversitetet, KK-stiftelsen och en rad företag.

Forsknings- och utbildningsprojektet Acoutect är ett samarbete mellan 12 europeiska universitet och utvecklingsorienterade företag, däribland Chalmers Tekniska Högskola och Eindhovens Tekniska Högskola, och finansieras med EU-medel.