Flerbostadshus med rik arkitektur - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Flerbostadshus med rik arkitektur

I centrala Mariestad, i kvarteret Eken med gamla ståtliga villor, bygger det kommunala bostadsbolaget Mariehus ett sjuvåningshus med limträkonstruktion från Moelven Töreboda.
− Det är ett spännande projekt att få det nya huset att samsas med den äldre befintliga bebyggelsen, säger Marcus Tinglöf, fastighetsingenjör på Mariehus.
21.05.2018

Det nya huset kommer att innehålla cirka 30 lägenheter och vara inflyttningsklart hösten 2019. De närmaste grannarna är Stadsbiblioteket, Löfvenskiöldska och Lillgården, alla vackra gamla hus med en rik arkitektur och speciell karaktär.
    − Omgivningen ställer stora krav på gestaltningen och det är en utmaning att få nybyggnationen att samspela med de omgivande stilelementen från nyrenässans och jugend, säger Hans Murman på Murman Arkitekter som ritat huset.
    Lösningen är att arbeta med putsad fasad, men låta träet vara synligt så mycket som möjligt, både på utsidan och insidan.
    − Vi vill att det ska synas och kännas att det är ett hus i trä, dels för att manifestera en miljömedvetenhet, dels för att trä är ett aktuellt material i dag. Putsen relaterar till den äldre bebyggelsen, träet till samtiden, säger Hans Murman.

Goda erfarenheter av trä

Kalle Nilsson, projektledare på entreprenören Stenmarks Bygg AB, är nöjd med att projektet byggs med systemet Trä8 från Moelven Töreboda.
    − Vi har tidigare byggt flervåningshus med Trä8 i Vallastaden i Linköping och vi har bara positiva erfarenheter. Trä är ett trevligt material både att jobba med och bo i, säger han.
    Den här gången innebär byggnationen en särskild utmaning.
    − Ja, för första gången bygger vi i enbart trä och använder en konstruktion med vindfackverk som tar upp laster istället för betongelement vilket är vanligare.

Stärker partnerskapet  

Det här är också det första flervåningshuset som byggs med Trä8 i Mariestad, men för Marcus Tinglöf på Mariehus känns det ändå självklart att bygga i trä.
    − Förutom de gestaltningsmässiga och emotionella skälen att bygga i trä väger miljöaspekten tungt för oss. Vi är miljöcertifierade och vill förstås bygga i ett klimatsmart material, säger han.
    Han lyfter också fram att det är ett så kallat partnering-projekt. Det betyder att hela projektet utvecklats i en transparent process där inte minst Moelven Törebodas roll som samarbetspartner förtydligats.
    − Det här arbetssättet gör att vi tar vara på alla inblandades kompetens bättre och att slutprodukten blir bättre. Jag är övertygad om att det är framtidens sätt att jobba, säger Marcus Tinglöf.