[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Färdigmonterad miljöcertifierad skola

Herrestaskolan i Järfälla kommer att bli Sveriges första skola med miljöcertifieringen Guld. Moelven Töreboda har levererat både massivträ och limträ till byggnaden.
07.04.2015

Herrestaskolans stomme i massivträ gör byggnaden koldioxidneutral. Det betyder att den lagrar lika mycket koldioxid som byggprocessen och driften förbrukar tillsammans.

Moelven Törebodas monteringsarbete inleddes i början av juni 2014 och har slutförts under vintern 2015. Leveransen består i huvudsak av massivträ (CLT), men också en del limträ.

Herrestaskolan har miljöcertifieringen Guld. Det är ett certifieringssystem som administreras av Sweden Green Building Council och baseras på svenska bygg- och myndighetsregler, samt svensk byggpraxis.

– Certifieringen innebär extra höga krav på bland annat energisparande, luft, akustik och kontroll på att inga farliga kemiska ämnen finns, säger Ian Craig som är Järfälla kommuns projektledare för Herrestaskolan.

Herrestaskolan kommer att ha plats för 300 elever i årskurserna F-5 och 100 förskolebarn. På de cirka 10 000 kvadratmetrarna kommer det att utöver undervisningssalar också finnas lokaler som kan användas av allmänheten och föreningar.