[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Ett lyft för Haninge

Dålig tillgänglighet och kort montagetid. Utmaningarna var stora när Moelven Töreboda nya bro över Nynäsbanan skulle monteras. Lösningen blev att lyfta hela den färdiga bron på plats.
10.04.2017

Vega är en ny stadsdel i Haninge kommun med arbetsplatser, skolor och 3 000 bostäder. I samband med att området utvecklas bygger Trafikverket en ny pendeltågsstation längs Nynäsbanan.
     – Bebyggelsen ligger på båda sidorna av spåret, så för att få flödet av passagerare att fungera fick vi i uppdrag att bygga en gång- och cykelbro över järnvägen, säger Moelven Törebodas projektledare Marcus Hochsess.
     Utmaningen var bland annat den dåliga tillgängligheten till platsen och att montagetiden var minimal. I det här fallet hade Moelven Töreboda ett fönster på 4 timmar då hela arbetet måste utföras. Det enda lösningen var då att bygga klart hela bron på en närliggande plats och lyfta på den i ett stycke.
     – Här pratar vi om en 36 meter lång, 7 meter bred och 45 ton tung bro med 8 fästpunkter som måste stämma exakt för att allt ska fungera, säger Marcus Hochsess.
     Det stora lyftet gjordes en lördagsförmiddag i slutet av mars med en fackverkskran med en maximal kapacitet på 800 ton och 160 meter.
     – Lyftet väckte en hel del uppmärksamhet och allt fungerade som det skulle. Vi var färdiga på den utsatta tiden och nu återstår bara finjusteringar, säger Marcus Hochsess.