Effektivare med Lean - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Effektivare med Lean

Under 2012 har Moelven Töreboda utbildat alla anställda i Lean och infört 5S i produktionen. Effektivare och smartare är ledorden.
15.04.2013

Utbildningsinsatserna i Lean gjordes under vårvintern förra året under företagets normala lågsäsong. Under hösten implementerades sedan arbetssättet i produktionen genom att införa arbetssättet 5S som enkelt uttryckt handlar om att skapa ordning och reda på arbetsplatsen.

– Vi har naturligtvis arbetat effektivt och haft ordning även tidigare, men genom att få tydliga riktlinjer kan vi bli ännu bättre på det vi gör, säger Moelven Törebodas produktionschef Sten-Åke Johansson. Lean-arbetet har genomförts i samarbete med IDC West Sweden som är Skaraborgsregionens utvecklingsbolag för industrin. Sten-Åke Johansson konstaterar att omställningar alltid kan skapa påfrestningar, men att fördelarna varit så uppenbara att arbetet flutit på mycket bra.

– Det har varit många aha-upplevelser på vägen för de anställda, säger han. Sten-Åke Johansson konstaterar också att den ökade effektiviteten stärker Moelven Töreboda långsiktigt.

– Det handlar inte om att vi ska arbeta snabbare eller stressa mer, utan om att arbeta smartare och enklare, säger han. Det har både vi och våra kunder nytta av. Vi nöjer oss inte med det vi redan uppnått utan vill alltid vidare. Nu ska vi fortsätta arbeta i den här andan så att hela företaget genomsyras av Lean-tänk.