[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Det moderna träbyggandet kommer till Göteborg

Byggbranschen saknar kunskap om limträ. Det visar en aktuell undersökning. Svenskt Trä arbetar med att ändra på det. Den 18 oktober är det dags för ett seminarium i Göteborg.
14.10.2016

En undersökning som Prospector har genomfört på uppdrag av Svenskt Trä visar att kunskapen om limträ är låg på många områden.
   – Att limträ är det mest miljövänliga konstruktionsmaterialet vet många av de tillfrågade i undersökningen, men på andra områden behövs det ännu mer information och kunskapsspridning, säger Johan Fröbel på Svenskt Trä.
   Organisationen genomför därför en rad olika aktiviteter. Ett exempel är Limträhandboken, ett annat olika kunskapsdagar och föreläsningar.
   Nästa kunskapsdag äger rum rum på Svenska Mässan i Göteborg den 18 oktober och temat är ingenjörsmässigt byggande i trä. Programmet är späckat av framstående föreläsare som kommer att ge bred plattform för projektörer, konstruktörer och arkitekter.
   En av föreläsarna är Birgit Östman, expert på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som bland annat gett ut den första europeiska handboken någonsin om brandsäkert träbyggande.
   – Kunskapen om brandsäkert träbyggande har utvecklats starkt de senaste decennierna när det återigen blivit tillåtet att bygga högre hus med trästomme. I dag vet vi att limträ är minst lika bra som andra konstruktionsmaterial ur brandsäkerhetsperspektiv och när nya aktörer kommer in ökar behovet av kunskapsspridning, säger hon.