[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

”Det behövs mer kunskap om trä”

Av alla byggnadsmaterial är det bara trä som går att älska. De orden på en internationell konferens blev början på Elzbieta Lukaszewskas intresse för träkonstruktioner. I dag är hon teknologie doktor från Luleå Universitet och drivande i Byggnadstekniska byråns utveckling av träbyggnation.
14.10.2016

Elzbieta Lukaszewska kom till Luleå Tekniska Universitet i början av 2000-talet, först en omgång som utbytesstudent, sedan som doktorand.
   – Det var där jag kom i kontakt med och började studera stora träkonstruktioner. Min avhandling skrev jag om hybridkonstruktioner där trä och betong kombineras, säger hon.
   Gnistan som verkligen tände intresset för trä var några ord från en föreläsare på en internationell konferens. Det går att bygga i betong, stål och trä, påpekade personen – men det är bara trä som går att älska.
   Håller Elzbieta Lukaszewska med om det? Frågan får henne att skratta till.
   – Som konstruktör måste jag förstås ha kunskap om alla material och välja det som passar i varje specifikt projekt, men trä är fint, säger hon diplomatiskt.

Elzbieta Lukaszewska menar att det hänt mycket i branschen de senaste tio åren när det gäller träbyggnation. Men även om det byggs betydligt mer i trä i dag och många också kan mer om materialet, saknas det fortfarande kunskap på flera områden.
   – Mest osäkerhet verkar det finnas när det gäller akustik, vibrationer, brand och fukt, så där får vi lägga en hel del tid och kraft på att berätta för våra uppdragsgivare om träets goda egenskaper, säger Elzbieta Lukaszewska.
   Ett led i att fördjupa och sprida kunskapen om att bygga i trä är ett treårigt forskningsprojekt som Byggnadstekniska byrån medverkar i, bland annat tillsammans med SP, Linnéuniversitetet och Moelven Töreboda.
   – Vi får fler och fler förfrågningar på träkonstruktioner från beställare och arkitekter och vi arbetar medvetet på att skaffa oss mer kunskap på området. Det aktuella forskningsprojektet tittar särskilt på riktigt höga hus i trä, det vill säga runt 25 våningar, säger hon.

En annan viktig utveckling är att det industriella träbyggandet utvecklas. Elzbieta Lukaszewska påpekar att det både handlar om att bygga effektivare och med ökad kvalitet i kontrollerade processer. Men även om utvecklingen på området går fort är det något hon saknar.
   – Jag vill se fler riktigt spännande och överraskande byggnader i trä, men då behövs det modiga personer som vågar ta ut svängarna och utnyttja materialets arkitektoniska möjligheter fullt ut, säger hon. 

Fakta
Elzbieta Lukaszewska är civilingenjör och teknologie doktor från Luleå Tekniska Universitet. Nu är hon anställd på Byggnadstekniska byrån och är bland annat engagerad i ett forskningsprojekt som fokuserar på träkonstruktioner med 25 våningar. I Byggnadstekniska byråns träforskningsgrupp ingår också Tom Almqvist, Giuseppe Caprolu, Nicolas Jacquier och Frida Tjernberg.