[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Töreboda AB

Moelven Töreboda AB har konstruerat och producerat bärande träkonstruktioner sedan 1919 vilket gör oss till världens äldsta limträproducent. Nu nästan 100 år senare kan vi se tillbaka på tusentals lyckade projekt med klimatsmarta stomsystem.

I dagens produktsortiment återfinns Limträ, Massivträ (Cross Laminated Timber / CLT) samt fanérträprodukten Kerto. Förutom leveranser av standardprodukter till exempelvis den svenska bygghandeln har vi en omfattande projektverksamhet som innebär att vi både konstruerar och monterar bärande träkonstruktioner. För detta har vi en stor egen konstruktionsavdelning med spetskompetens att dimensionera allt från enklare byggnader till broar och flervåningshus i trä. 

I vår moderna produktionsanläggning har vi de senaste utrustningarna för både limning och bearbetning. När det rör sig om projektleveranser, det vill säga kompletta stommar, vill vi betrakta våra leveranser som ”Big Size Pre Cut”. Med det uttrycket vill vi ge en hint om att vi leverarar med en så hög bearbetningsgrad som möjligt. Förenklat innebär det att allt som är klokast att utföra i vår anpassade fabrik, tar vi hand om. På så vis besparas snickaren svåra bearbetningsmoment på bygget och kan istället koncentrera sig på ett rationellt montage.

Moelven Töreboda producerar alla stommar så rationellt vi bara kan. Det betyder att vi har stort fokus på att minimera icke värdeskapande arbetsmoment genom hela processen. Det omfattar både produktion och montage på bygget. Vår bästa åtgärd för att minska slöserier i processen är att utföra varje arbetsmoment där det utförs bäst. Ett exempel är utföra all bearbetning av ingående material i våra uppvärmda och anpassade fabrikslokaler. Där har vi erfaren personal som med hjälp av specialmaskiner utför dessa moment  betydligt mer effektivt än vad som kan åstadkommas på byggarbetsplatsen. I tillägg producerar vi bjälklagselement för både tak och golv i anpassade utrustningar så att montaget på plats kan ske med så stora byggdelar som möjligt. Då minskar montagetiden och vi minimerar materialspillet på bygget vilket reducerar städning och på så vis även arbetstimmar. Allt detta kallar vi för rationellt byggande.