[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Limträ, ett fantastiskt material!

Vi producerar limträ av närodlad gran från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet och ett hållbart skogsbruk. Här nedan kan du ta del av de mest centrala argumenten för att bygga med limträ.


Limträ är det klimatsmarta alternativet

Limträ är ett konstruktionsmaterial som ger minsta möjliga klimatpåverkan. På senare år har det genomförts ett flertal studier av oberoende parter som gång på gång visat att byggnader med stomme av trä generellt innebär mindre negativ påverkan på miljön.

Materialets låga egenvikt innebär dessutom fördelaktiga transporter och biprodukterna från vår tillverkning används till uppvärmning. Du kan således känna gott samvete när du bygger med limträ.

 

Limträ erbjuder oändliga möjligheter

Limträ är både starkt. lätt och formbart. Det går fint att bearbeta och det enkelt att montera. Det har även fördelen att kunna produceras med väldigt små toleranser. Vi hyvlar materialet på alla sidor och kan med hjälp av vår CNC-maskin utföra kapoperationer, håltagningar, fasningar och figurfräsningar med extrem noggrannhet. Det skapar oändliga möjligheter för limträets användningsområden. 

 

Limträ är starkt

Limträ har hög hållfasthet i förhållande till egenvikten. I den jämförelsen är det faktikst lika starkt som stål! Det innebär att man kan skapa stora konstruktioner med stora fria spännvidder samtidigt som stomvikten hålls nere. I många fall förenklar det grundkonstruktionen och sparar både tid och kostnader.

 

Limträ har högt brandmotstånd

Detta låter kanske lite konstigt men men vid brand sker en förkolningsprocess som skapar ett skyddande lager av förbränt trä runt en intakt kärna av friskt trä. Naturligtvis är det så att efter tillräckligt lång tid brinner materialet upp men förloppet är mycket långsamt. Eftersom trä inte förlorar sina hållfasthetsegenskaper vid upphettning betyder det att brandkåren ofta hinner släcka branden innan byggnaden rasar ner. Andra mateiral kräver mer handpåläggning för att uppnå samma brandmotstånd vilket innebär en kostnadsfördel för limträ.

 

Limträ kräver lite underhåll

Limträ har mycket god beständighet vilket betyder att det åldras utan att förlora sina styrkeegenskaper. Detta gäller även i kemiskt aggressiv miljö eller i fuktiga inomhusmiljöer så som badhus och ishallar. Eftersom träet är "hygroskopiskt" anpassar det sig efter den omgivande luftfuktigheten och är ofta underhållsfritt i de flesta inomhusmiljöer.

Utomhus behandlar man limträet med olika målningssystem likt en träfasad. Det viktigaste är att undvika att träet är i konstant kontakt med fritt vatten vilket kan skapa problem. Det löses enklast med konstruktivt träskydd där man helt enkelt konstruerar byggnaderna så att detta undviks.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?