[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Limträ såklart!

Limträ är ett levande material som skapar en trivsam atmosfär, samtidigt som det är starkt, tåligt och lättarbetat med högt brandmotstånd. Genom att ta vara på traditionen och välja förnyelsebart limträ gör du dessutom ett bra miljöval.

Limträ - Ett material för en bättre miljö.

 VACKERT OCH LEVANDE

Limträ är ett vackert, levande material som skapar trivsel och ger en naturligt ombonad atmosfär.

NYA MÖJLIGHETER

Limträ ökar flexibiliteten och träbyggnadsteknikens möjligheter. Det kan till exempel tillverkas i krökta element till lägre kostnad än andra material. Det är formstabilt och möjliggör stora pelarfria ytor, vilket gör det idealiskt för stora hallar.

STARKT, HÅLLFAST OCH LÄTTARBETAT

 Limträ har hög hållfasthet i förhållande till egenvikten, vilket förenklar grundkonstruktioner.
Det har större styrka och styvhet än motsvarande dimension av konstruktionsvirke. I förhållande till egenvikten är limträ starkare än stål. Limträ kräver minimalt med underhåll och är både lättarbetat och lättmonterat.

BRANDMOTSTÅND OCH BESTÄNDIGT

Limträ har goda värmeisolerande egenskaper vilket minskar inverkan av köldbryggor och kondens. Det har också god beständighet i kemiskt aggressiv miljö, har högt brandmotstånd till skillnad från exempelvis stål och är underhållsfritt i de flesta inomhusmiljöer.

MILJÖFÖRDELAR

Limträ har stora miljöfördelar jämfört med stål och betong i en livscykelanalys. Det är ett förnyelsebart och miljövänligt material och har en tillverkningsprocess som ger mindre CO2 utsläpp än andra konstruktionsmaterial. Låg egenvikt innebär fördelaktiga transporter. Biprodukt från vår tillverkning används dessutom till uppvärmning.

montering

Det är lätt, smidigt och enkelt att montera limträ. Mycket är förberett i fabriken innan det kommer ut till byggarbetsplats eller till kunden med urtag, håltagningar och smide mm.