[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Treledsbågar

Bågar är den gynnsammaste konstruktionstypen när det gäller att överbygga en given spännvidd.

En nödvändig förutsättning är att bågändarna (anfangerna) har fasta upplag, som inte kan förskjutas i horisontalled. Detta åstadkoms i praktiken genom att bågen står direkt på betongfundament eller genom att bågändarna förbinds med dragstag.


Treledsbåge med dragstag används för spännvidder upp mot 55 - 60 m utan större problem. även större spännvidder är möjliga, men av transportskäl måste då båglängden delas upp i fler än två delar och skarvas momentstyvt på byggplatsen. Som dragstag används stål eller limträ.
Treledsbåge på betongfundament används i samma spännviddsområde som ovan nämnts. Av transportskäl krävs samma uppdelning och montering på byggplatsen av bågar med spännvidder över 60 m.
Treledsbåge på fundament ger stor, ostörd rymd i byggnaden. Bågformen kan göras hög eller flack och anpassas till det aktuella behovet av fria höjder.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?