[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Kerto-s

Homogen rektangulär fanerträbalk, främst avsedd för användning på högkant.

Användningsområden
Bärande balk i träkonstruktioner, exempelvis i bjälklag, takbalkar, avväxlingar, bärlinor eller del av takstolar etc.

Kvalitet
Typgodkänd fanerträbalk som tillverkas av svarvade faner av nordisk gran. 3 mm tjocka faner limmas samman med ett vattenfast lim under högt tryck och hög temperatur. Alla faneren ligger i samma fiberriktning nämligen i balkens längdriktning. (För vissa användnings-områden produceras Kerto-Q, med ett antal tvärgående faner, vilket ytterligare ökar produktens formstabilitet och möjliggör användning av produkten som skiva i storformat).

Standardmått
Kerto-S finns i standardtvärsnitt från 39 x 200 till 75 x 900 mm.Vid önskemål om kundanpassade balkar exempelvis andra tvärsnitt/längder, bearbetade balkar alternativt större volymer levereras dessa direkt från fabrik. Detta så långt de kan tillverkas och bearbetas i produktionen.Offert på begäran.

Yta
Standardprodukten innehåller standardfaner av gran och har oputsad yta. Den utföres med ofärgat lim i ena sidans fanerskarvar och mörkt lim i övrigt.

Limning
Vattenfast WBP fenolhartslim.

Volymvikt
500 kg/m³.

Montering
Kerto dimensioneras, hanteras och används enligt gällande typgodkännande, projekteringsanvisningar och Boverkets Konstruktionsregler för trä.

Ytbehandling
Produkterna levereras normalt obehandlade.

Lagring
Kerto-produkterna skall alltid skyddas mot nederbörd med t ex presenning. Skall produkterna lagras mer än en vecka bör de lagras så att luft kan cirkulera fritt under och omkring dem. Detta innebär att eventuell skyddsfilm skall tas bort, åtminstone i paketets undersida. De skall lagras på ströreglar på plant underlag.

Övrigt
Vid önskemål om kundanpassade balkar; exempelvis andra tvärsnitt/längder, bearbetade balkar, alternativt större volymer levereras dessa direkt från vår fabrik. Offert lämnas på begäran.