[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Kerto-q

Fanerträskiva i storformat, främst avsedd för användning på flatkant.

Användningsområden
Bärande eller icke-bärande vägg-, tak- och/eller golvskiva etc.

Kvalitet
Typgodkänd fanerträskiva som tillverkas av svarvade faner av nordisk gran. 3 mm tjocka faner limmas samman med ett vattenfast lim under högt tryck och hög temperatur. En del av faneren är tvärgående mot huvuddelen/ ytfaneren. (För vissa användningsområden produceras Kerto-S, med faneren i produktens längdriktning, vilket ytterligare ökar produktens styrka och styvhet vid användning av produkten såsom balk på högkant).

Standardmått
Tjocklekar 21, 24, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63 och 69 mm.
Bredd maximalt 2500 mm.
Standardlängder mellan 2400 - 13500 mm. (maximalt kan skivor upp till 26 m tillverkas).
Kerto-Q är inte lagervara.

Yta
Standardprodukten innehåller standardfaner av gran och har oputsad yta. Den utföres med ofärgat lim i ena sidans fanerskarvar och mörkt lim i övrigt. Produkten kan erhållas med optisk putsad yta, utvalda ytfaner, kalibrerad tjocklek etc.

Limning
Vattenfast WBP fenolhartslim.
Volymvikt:500 kg/m³.

Montering
Kerto dimensioneras, hanteras och används enligt gällande typgodkännande, projekteringsanvisningar och Boverkets Konstruktionsregler för trä.
Ytbehandling:Produkterna levereras normalt obehandlade.

Lagring

Kerto-produkterna skall alltid skyddas mot nederbörd med t ex presenning. Skall produkterna lagras mer än en vecka bör de lagras så att luft kan cirkulera fritt under och omkring dem. Detta innebär att eventuell skyddsfilm skall tas bort, åtminstone i paketets undersida. De skall lagras på ströreglar på plant underlag.

Övrigt
Vid önskemål om kundanpassade balkar; exempelvis andra tvärsnitt/längder, bearbetade balkar, alternativt större volymer levereras dessa direkt från vår fabrik. Offert lämnas på begäran.