[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Flervåningshus i trä - Trä8

2009 lanserade Moelven Töreboda AB ett nytt träbaserat byggsystem för flervåningshus. Syftet med satsningen var att erbjuda ett mer miljövänligt alternativ till traditionella pelare- / balksystem med stålstomme och betongbjälklag. Systemet gavs namnet Trä8 som en permanent påminnelse om att det handlar om ett träbaserat byggsystem som klarar 8 meters fri spännvidd.

Med Trä8 kan vi idag erbjuda ett klimatsmart alternativ där branschen tidigare bara haft stålstomme med betongbjälklag eller prefabricerade betongstommar att välja mellan.

Trä8 skall idag ses som ett namn på våra samlade metoder och vårt förhållningssätt till att bygga höga trähus snarare än ett strikt standardiserat och låst byggsystem. Vi erbjuder istället ett öppet flexibelt, träbaserat och lätt byggsystem för flervåningshus. Stomvikten inklusive bjälklag uppgår normalt sett till ca en tredjedel av stål- / betongalternativet och jämfört med prefabricerade betongstommar är skillnaden ännu större.

Tekniskt har vi under flera år utvärderat olika byggmetoder och vi har nu lösningarna på både akustik och fuktsäker byggnation.

När vi beskriver vårt sätt att bygga brukar vi använda begreppet ”Big Size Pre Cut”. Det vi menar med det uttrycket är att vi alltid strävar efter en så hög prefabriceringsgrad som möjligt och på så vis skapar vi bästa möjliga totalekonomin för våra kunder. Det anser vi är ”rationellt byggande”. 

Med ett konstant ökande efterfrågan på klimatsmarta byggsystem ser vi en väldigt ljus framtid för flervåningshus med trästomme. Vi har redan levererat stommar till ett antal spektakulära projekt och kommer ta en aktiv roll i branschens utveckling de kommande åren. 

Testat akustiskt
Akustik är en viktig egenskap i alla byggnader, inte minst i bostäder med flera våningar. Moelven Töreboda har lagt stora utvecklingsresurser på att optimera våra bjälklagskonstruktioner för att klara marknadens krav på framför allt stegljudisolering. Det är en utmaning när man jobbar med lätta stomkonstruktioner men vi har genom ett stort antal tester i autentiska miljöer provat ut en flora av lösningar som vi använder där de passar bäst. Kontakta oss för mer information om hur du kan uppnå bra akustiska egenskaper i moderna flervåningshus av trä

Lär mer om vårt byggsystem för Flervåningshus i trä, Trä8 här.

 

Vi finns på Youtube, här med info Ulls hus i Uppsala - ett flervåningshus i trä.

http://youtu.be/9G_sqrDdtjg

och här med Kv. Tollare i Nacka som är ett samarbete med Moelven Byggmodul.

http://youtu.be/Cw4zlzZw5bk