[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Entreprenör

Denna sida vänder sig till dig som är entreprenör. Eftersom vi är inblandade i många komplicerade projekt är en väl utvecklad relation med entreprenörer en förutsättning för lyckade leveranser.

Relationen bygger vi genom en tidig teknisk dialog med både entreprenören och ofta även beställaren. På så vis säkerställer vi att inga detaljer lämnas åt slumpen utan att vi istället når fram till en stomlösning som både är säker, estetiskt tilltalande och ekonomiskt rationell att producera och montera. 

Vi använder uttrycket ”Big Size Pre Cut” som ett begrepp för hög bearbetningsgrad från fabrik. Praktiskt betyder det att håltagningar, snedkapningar, urfräsningar och ofta även ytbehandling utförs i våra anpassade utrustningar i fabrik. Vare sig det handlar om en stor eller liten träkonstruktion vet vi att vår erfarna personal med alla specialmaskiner utför denna typ av anpassning mer effektivt än vad som går att åstadkomma ute på byggarbetsplatsen. Till vår hjälp har vi bland annat en 5-axlad CNC maskin som utför bearbetning med en fantastisk precision. 

Det här kallas ofta ”industriellt byggande” men vi vill hellre prata om ”rationellt byggande”. De moment som bäst utförs i våra lokaler och utrustningar vill vi ta hand om och det som bäst utföres på plats skall utföras på plats. Vi eftersträver helt enkelt ett rationellt byggande! 

Beträffande stommontage erbjuder vi allt ifrån montagesupport, som förenklat innebär att en av våra erfarna kollegor hjälper till med tips och idéer inför och under uppstart av ett stommontage, till rena montageentreprenader. Vi vill gärna vara med och resonera oss fram till vad som är bäst för respektive bygge tillsammans med entreprenören. Återigen är det viktigaste att vi åstadkommer ett rationellt byggande.