[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Tvärspänd plattbro i limträ

En tvärspänd plattbro är en vanlig lösning för både gång- och cykeltrafik men även för tung trafik.

Konstruktionen kan hantera mycket stora laster och medger snabbt montage och god totalekonomi. Dimensioneras för upp till 80 års teknisk livslängd.

Plattbroar består av en massiv, bärande träplatta, som utgör både huvudbärverk óch brobana. Plattan är styv i tvärled och kan därför även fungera som vindförband. Plattan läggs upp på landfästen och eventuella mellanstöd. En fördel med den tvärspända plattan är också att den kan byggas kontinuerlig till den längd som behövs.
Plattbron förses med beläggning vilket gör den lämplig att användas som vägbro.