[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Fackverksbro i limträ

Fackverksbron - ett broalternativ för både gång- och cykeltrafik och tung trafik.

Lämpligast för spännvidder över 17 meter och upp till 30 meter. Dimensioneras för upp till 40 års teknisk livslängd.

Fackverksbroar byggs i limträ i över- eller underram och impregnerade trycksträvor samt dragstag i stål. Farbanan utförs med slitplank på tvärgående syllar eller med tätskikt och asfaltbeläggning.