[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Balkbro i limträ

En balkbro är det vanligaste alternativet för gång- och cykeltrafik, men även till mindre vägbroar.

Våra Balkbroar utformar vi vanligtvis på två olika sätt. Antingen med en träfarbana av syll och slitplank vilken kan dimensioneras för en teknisk livslängd upp till 40 år. Alternativet är en balkbro med massiv platta av LVL. Denna konstruktion kan dimesioneras för upp till 80 års teknisk livslängd.

Normalt kan en balkbro byggas helt klar i fabrik och lyftas på plats i ett enda stycke.Det gör att trafikavstängningar kan begränsas till några få timmar.