[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Broar

Moelven Töreboda har mångårig erfarenhet av att leverera träbroar till de svenska vägnäten. Våra broar anpassas för alla ändamål inklusive tung vägtrafik. Vi tar hand om hela processen från förfrågan till montage vilket naturligvis även omfattar konstruktion.

Varför välja våra träbroar?

Snabb montering Hög färdigställandegrad, låg vikt och effektivt montage gör att broarna snabbt och enkelt kan lyftas på plats och monteras. 

Lång livslängd Våra limträbroar påverkas inte av värme och kyla, står emot vägsalt, kräver lite underhåll och kan dimensioneras för en teknisk livslängd på 80 år

Konkurrenskraftigt pris Den industriella processen, snabba monteringen, höga prestandan,långa livslängden och låga transportvikten ger ekonomiska fördelar. 

Miljövänligt material Limträ är ett återvinningsbart och miljövänligt material. vi verkar också för ett uthålligt skogsbruk enligt internationella certifieringssystem.

Från förfrågan till färdig bro

Val av brotyp. Processen börjar oftast med ett förfrågningsunderlag från vår beställare. Varje förfrågan analyseras av oss för att hitta den optimala brotypen för ändamålet. Våra a idéer vägs samman med tidigare erfarenheter och projektets specifi ka förutsättningar. Därefter gör vi en konstruktionsberäkning och sätter samman en offert.

Konstruktion. Nästa steg är att vi gör en detaljerad konstruktion och tar fram alla ritningar för bron. Ofta gör vi allt detta arbete själva men vi har även gott samarbete med ledande konsulter. Oavsett vem som gör konstruktionen genomförs en extern granskning, vanligtvis av Trafikverket. 

ProduktionNär vi kommit så här långt i processen är det dags att tillverka bron. Till stora delar byggs den klar i vår fabrik, vilket ger snabb och kostnadseffektiv produktion, kontroll över processen och möjlighet att hantera stora projekt effektivt.

MontageVi planerar också logistiken så att bron kan transporteras till den aktuella platsen på bästa sätt. Där lyfts den snabbt på plats och monteras. Tekniska innovationer och robusta skyddsdetaljer innebär litet underhållsbehov och lång livslängd

Bågbro i limträ

Bågbroar klarar stora spännvidder och används för både gång och cykeltrafik samt tung trafik.

Balkbro i limträ

En balkbro är det vanligaste alternativet för gång- och cykeltrafik, men även till mindre vägbroar.

Tvärspänd plattbro i limträ

En tvärspänd plattbro är en vanlig lösning för både gång- och cykeltrafik men även för tung trafik.

T- och lådbalksbro i limträ

T- och lådbalksbron är snabbmonterad och ekonomisk lösning för lite större spännvidder.

Snedstagsbro i limträ

Snedstagsbron är en konstruktion som klarar mycket stora spännvidder.

Fackverksbro i limträ

Fackverksbron - ett broalternativ för både gång- och cykeltrafik och tung trafik.