[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Arenor

Stora publika lokaler byggs med fördel med trästomme! Genom åren har Moelven Töreboda levererat 100-tals byggnader för badanläggningar, gymnastiksalar, tennishallar och ishallar. Träets praktiska fördelar som högt brandmotstånd, låga underhållskostnader och akustiska egenskaper gör det särskilt lämpligt för dessa ändamål. Dessutom är det både vackert och miljövänligt!

Limträ finns som stomme i många idrottsanläggningar, där det ställs höga krav på både form, funktion och ekonomi. Där skönhet och styrka är ledmotivet.När det gäller badhus så står limträ emot fukt mycket bra och är därför ett lämpligt material val.