[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Modullägenheter för studenter - Vännerhem

Bostadsmarknaden är hård, inte minst för studenterna, och det är svårt att producera kostnadseffektiva boenden på kort tid. Dessutom med dagens lagstiftning och höga byggkostnader är det ännu svårare att få till hyresbostäder. Konceptet Vännerhem grundar sig i ett samarbete som bildades 2012 mellan Moelven och Karlstads Bostads AB (KBAB).

Genom att kombinera önskan om ett koncepthus som möjliggör lägenheter för studenter till rimliga kostnader (39 000 kr i årshyra per ungdom inklusive bredband) med Moelvens byggmoduler fann man lösningen. Idén blev att skräddarsy konstruktionen för modulbyggande i trä som kan anpassas till olika platser. Då kan man skapa lägenheter som både kan delas av två personer och bli en fullt fungerande normal tvårummare för alla kundkategorier med full tillgänglighet med balkonger som tillval. Bottenvåningarna görs samtidigt flexibla med pelarlösningar för att kunna inrymma olika typer av verksamheter beroende på behovet i stadsdelarna.

Genom att bygga studentbostäder med hjälp av prefabricerade hus skapar vi möjligheter som bygger på miljötänk, kostnadseffektivitet och snabba resultat.

Kostnadseffektivt

När det ligger extra höga krav på att hålla nere produktionskostnaden är det bra att vi sparar tid på transport, fysiskt arbete på plats och produktion. Modulerna för studentlägenheterna produceras i våra fabriker och är färdiga att montera direkt vid leverans.

Snabb monteringstid

När Modulerna levereras har vi jobbat parallellt med marankläggarna vilket gör att vi inte behöver avvakta med någon del av arbetet. Modulhusen monteras och eftersom allt förarbete är gjort i fabrik går själva monteringsarbetet väldigt snabbt och smidigt.

Kontrollerad produktion

Panelerna tillverkas helt och hållet i en inomhusmiljö. De utsätts alltså inte för fukt vilket gör att vi slipper oroa oss för fuktskador och mögel. Modulerna levereras först när de ska monteras, med andra ord kräver de ingen förvaringsplats på byggplatsen och risken för stöld och skadegörelse blir därför minimal.

Miljövänligt

Väldigt lite restavfall bildas vid produktionen av husmodulerna och de rester som bildas återvinns. Prefabricerade hus levereras endast med de delar som krävs för montering vilket påverkar transporten positivt. Vännerhusen går dessutom att demontera och modulerna går att använda igen för nästkommande projekt.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?