[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Takpåbyggnad Tegeludden

Tegeludden

Storstäder växer, men ingen vill vara trångbodd. Att använda träkonstruktion som påbyggnad är det absolut modernaste sättet att lösa förtätningen av stadsbilden. Träets låga vikt i kombination med industriellt byggande gör att man snabbt och billigt kan bygga flera våningar ovanpå befintliga hus.

Minimerad störning

Som en positiv bieffekt av att träbyggandet sker i fabrik blir boendemiljön kring bygget trevligare, eftersom de kringboende inte behöver störas lika mycket (och lika länge!). Man behöver dessutom inte stänga av eller leda om trafiken i närområdet i samma utsträckning.