[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Rynningeåsen äldreboende

Äldrebeoendet Rynningeåsen i Örebro byggdes 2013 och omfattar 54 lägenheter med tillhörande gemensamhetsytor och verksamhetslpkaler.

Från start till mål inom 12 månader.