[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Byggmoduler för industriell byggprocess

Byggproduktion kan idag ske snabbare, rationellare och med bättre konstnadskontroll tack vare utvecklingen av industriellt byggande.

Under det senaste decenniet har byggproduktionen med det moderna träbyggandet i Sverige fått ett verkligt genombrott - nyckeln heter industriellt byggande. Det innebär att större delen av produktionsprocessen sker i en fabrik som finns på annan plats än själva byggarbetsplatsen. Moduler förtillverkas i en skyddad miljö, där varken väder eller vind påverkar produktionen. En hel byggnad levereras sedan som en komplett byggsats i moduler.

Ur ett klimatperspektiv är den moderna träbyggnadstekniken överlägsen. Genom ökat träbyggande kan vi radikalt minska byggsektorns klimatpåverkan, och samtidigt hantera kraven på minskad energiförbrukning.

Moelven Byggmodul AB har Nordens bredaste produktportfölj och med vår industriella byggprocess skapas goda rum för människor i livets olika skeden:
- Förskola och skola för barn och ungdomar
- Verksamhetslokaler, kontor och personalutrymmen för arbetslivet
- Byggbodar för bygg- och anläggningsarbeten
- Bostäder för att trivas i
- Äldreboende för god omvårdnad

Modulens flexibilitet gör den möjlig att använda i stort sett all byggnation och Moelven har genom åren varit involverade i projekt inom alla tänkbara områden. Raden på exempel kan göras lång - några få ser Du ovan.
Modulbyggnation tas upp som ett attraktivt alternativ inom allt fler områden. Kvalitetsaspekterna av industriell tillverkning, den goda ekonomin och de flexibla lösningarna gör att Moelven steg för steg tränger in på nya marknader.

icon

Kostnadseektivt

Vid industriellt byggande använder man samma material som vid platsbyggande, men själva byggandet sker under optimala förhållanden. Kort byggtid, kort monteringstid och kvalitetssäkrade lösningar som är baserade på industriellt byggande i torra omgivningar i en fabrik, är kostnadseektivt.

icon

Kort monteringstid

Med industriellt byggande uppstår det ingen väntetid på byggplatsen för att olika yrkesgrupper måste invänta varandra. Allt material finns på plats och är förberett för installation.

icon

Kontrollerat, torrt och förutsägbart

Industriellt byggande kräver bättre planering och mer förberedelser. Det ger en effektivare produktion i vilken man slipper oväntade kostnader.

Byggandet sker inomhus i en fullständigt väderskyddad miljö. De mått som vi anger i specifikationerna, måste stämma. Kvaliteten garanteras genom egen tillverkning och många års erfarenhet.

icon

Miljövänligt

Transporten i samband med uppförande av industriella byggprojekt är effektiv och pågår ofta under korta, intensiva perioder. Detta innebär att miljön skonas både på byggplatsen och längs vägarna.

Våra industriella byggsystem kan många gånger demonteras och monteras på nytt. De kan enkelt anpassas till nya behov. 

Moelven använder en stor andel trä i sina industriella byggprojekt. Trä är koldioxidneutralt.

icon

Erfarenhet och expertis

Vid industriellt byggande upprepar man samma operationer många gånger, och operatörerna blir experter på det de håller på med.

icon

Färre byggfel

Att arbeta i en kontrollerad fabriksmiljö innebär att det aldrig uppstår produktionsfel eller -skador pågrund av väder och vind. Olika yrkesgrupper arbetar nära varandra och har en bra kommunikation för att eliminera fel som kan uppstå under processen.

icon

Industriellt byggande utvecklar hela processen

Industriellt byggande medför större krav på precision än platsbyggande.Vi ställer hårda krav på dem som arbetar åt oss i värdekedjan. Det finns inte utrymme för slarv, och de mått som vi anger i specifikationen måste stämma. Denna höga precisionsnivå löper som en röd tråd genom hela processen, från fabrik till montering.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?