Modulbyggda äldreboenden - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Modulbyggda äldreboenden

Genom att bygga äldreboenden med hjälp av modulbyggda hus värnar ni om såväl miljön som er ekonomi. Dessutom kan ni snabbt få tillgång till utrymmen som värnar om de äldres välmående, trygghet och vardag.

Tack vare våra byggmoduler effektiviseras byggprocessen och leveranstiden för den färdiga produkten kortas ner avsevärt. På så sätt får ni snabbt tillgång till nya lokaler som har utrymme för alla. Byggprojekt som annars kan ta flera månader blir ett minne blott och med prefabricerade hus finns även fördelen att de snabbt kan demonteras och återanvändas när behovet ökar någon annanstans.

Kostnadseffektivt

Optimala förhållanden skapar optimala resultat. Alla resurser finns tillgängliga liksom all kompetens under ett och samma tak. Produktionen går snabbt under skyddade förhållanden och monteringen på plats blir till följd av det också effektiv. Med god planering håller vi också nere antalet transporter.  

Snabb monteringstid

Eftersom vi producerar färdiga moduler på våra fabriker kan detta ske samtidigt som förarbetet på uppföringsplatsen. När det är dags för montering går det snabbt att föra samman komponenterna.

Kontrollerad produktion

Den skyddade miljön i fabrikerna gör att materialet inte utsätts för fukt som kan leda till fuktskador och mögel. Dessutom krävs det ingen förvaringsplats på byggplatsen där risk för stöld eller skadegörelse är större. Genom att planera och utgå från tidigare erfarenheter undviker vi också oförutsedda kostnader.

Miljövänligt

Vi använder bara så mycket material som vi behöver för att minska på svinnet. Restprodukter återvinns och kan användas för tillexempel uppvärmning av våra egna fabriker. Vi håller nere antalet transporter och transporterar bara det material som kommer användas på byggplatsen. Våra modulhus är enkla att demontera vilket gör att de enkelt går att återanvända komponenterna vid nya projekt.

Ju snabbare Moelven inkluderas i byggprojektet desto enklare blir samarbetet och kommunikationen. Våra fabriksbyggda hus kan anpassas utifrån specifika behov och önskemål. Våra installatörer, målare, inredare, montagearbetare och snickare arbetar tillsammans och tar fram estetiska lösningar som alla ska kunna trivs med. Med Moelvens Industriella Byggprocess vill vi vara med att skapa förutsättningar för god omvårdnad - Goda Rum helt enkelt.

icon

Industriell byggprocess

Med att änvända industriell byggprocess kan vi idag bygga snabbare, bättre och med högre kostnadskontroll än någonsin.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?