Byggmodul

För Dig som vill bygga och bo skandinaviskt - skapa Goda Rum helt enkelt.

Under det senaste decenniet har det moderna träbyggandet i Sverige fått ett verkligt genombrott - nyckeln heter industriellt träbyggande. Det innebär att större delen av produktionsprocessen sker i en fabrik som finns på annan plats än själva byggarbetsplatsen. Moduler förtillverkas i en skyddad miljö, där varken väder eller vind påverkar produktionen. En hel byggnad levereras sedan som en komplett byggsats i moduler.

Tack vare vår industriella byggprocess kan vi idag bygga snabbare, bättre och med högre kostnadskontroll än någonsin. Ur ett klimatperspektiv är den moderna träbyggnadstekniken överlägsen. Genom ökat träbyggande kan vi radikalt minska byggsektorns klimatpåverkan, och samtidigt hantera kraven på minskad energiförbrukning.

Moelven Byggmodul AB har Nordens bredaste produktportfölj och med vår industriella byggprocess skapas goda rum för människor i livets olika skeden:
- Förskola och skola för barn och ungdomar
- Verksamhetslokaler, kontor och personalutrymmen för arbetslivet
- Byggbodar för bygg- och anläggningsarbeten
- Bostäder för att trivas i
- Äldreboende för god omvårdnad

Modulens flexibilitet gör den möjlig att använda i stort sett all byggnation och Moelven har genom åren varit involverade i projekt inom alla tänkbara områden. Raden på exempel kan göras lång - några få ser Du ovan.
Modulbyggnation tas upp som ett attraktivt alternativ inom allt fler områden. Kvalitetsaspekterna av industriell tillverkning, den goda ekonomin och de flexibla lösningarna gör att Moelven steg för steg tränger in på nya marknader.
Takpåbyggnader
Takpåbyggnader
Äldreboende
Äldreboende
Kilsboden
Kilsboden
Förskolor
Förskolor
Flerbostadshus
Flerbostadshus
Hotell
Hotell
Flerbostadshus
Flerbostadshus
Referenser
Med Moelvens Industriella Byggprocess vill vi skapa Goda Rum.

Bläddra i bildkarusellen ovan och titta närmare på ett litet urval av projekt där vi med vår industriella byggprocess sökt att skapa goda rum i olika sammanhang.
Huvudkontor
Moelven Byggmodul AB
Brovägen 27
661 93 Säffle
byggmodul@moelven.se
David Öberg
Bostäder Stockholmsregionen
David Öberg
+46 10 122 5993
david.oberg@moelven.se
Bostäder Stockholmsregionen
Therese Anhammer
+46 10 122 5991
therese.anhammer@moelven.se
Bostäder Stockholmsregionen
Hedwig Ulander
+46 10 122 5992
hedwig.ulander@moelven.se
Förskola & skola, kontor & verksamhetslokaler
Jan Larsson
+46 10 122 5810
jan.larsson@moelven.se
Förskola & skola, kontor & verksamhetslokaler
Johan Nilsson
+46 10 122 5730
johan.nilsson@moelven.se
Bostäder södra Sverige
Jonas Fransson
+46 10 122 5683
jonas.fransson@moelven.se
Kilsboden
Tony Carlsson
+46 10 122 5950
tony.carlsson@moelven.se
Kilsboden reservdelar
Benny Eriksson
+46 10 122 5945
benny.eriksson@moelven.se
Bod och Modul
Carina Wikström
Säljare Bod & Modul
+46 10 122 59 66
carina.wikstrom@moelven.se
Om du vill ha ett förslag på våra produkter
Skicka in en förfrågan så återkommer våra medarbetare med svar
så fort de kan.
Klicka här för att skapa en förfrågan
Övriga kontakter i verksamheten