Byggmodul

För Dig som vill bygga och bo skandinaviskt - skapa Goda Rum helt enkelt.
Vännerhem

Bakgrund Utmaningen har varit att tänka i ett lite längre perspektiv på en bostadsmarknad med höga byggkostnader där bostadsbolag som Karlstads Bostads AB (KBAB) har svårigheter att skapa långsiktigt prisvärda små hyresrätter för unga och även äldre. Det är svårt med dagens lagstiftning och höga byggkostnader att få till hyresbostäder. Våren 2012 påbörjades tankarna hos KBAB att försöka ta fram ett eget koncepthus som skulle göra det möjligt att få till lägenheter för studenter till rimliga kostnader (39 000 kr i årshyra per ungdom inkl fritt bredband). Idén blev att skräddarsy konstruktionen för modulbyggande i trä som kan anpassas till olika platser och skapa lägenheter som både kan delas av två personer och bli en fullt fungerande normal tvårummare för alla kundkategorier med full tillgänglighet. Balkonger är tillval. Bottenvåningarna görs samtidigt flexibla med pelarlösningar för att kunna inrymma olika typer av verksamheter beroende på behovet i stadsdelarna. Efter en anbudsförfrågan som byggde på KBAB:s skisser påbörjades i september 2012 framtagandet av koncepthuset ”Vännerhem” tillsammans med Moelven som uppskattade att konceptidén var klockren för deras modulbyggande. Att sedan samarbeta med Moelven upplevdes mycket positivt då de delade vår värderingar för att få ett prisvärt koncept och där det första projektet, ”Flöjten”, på studentområdet Campus blev ett examensprov. Det har varit öppna och ärliga resonemang där vi löst utmaningarna och hållit kostnadsbilden med god samarbetsanda och det bästa för projektet i fokus. Vi ser redan fram emot nästa projekt där vi ska bygga två nya ”Vännerhem”. Gunnar Persson, Projektansvarig, KBAB
Publicerad 24.09.14
Vännerhem
Vännerhem