Byggmoduler & byggbodar - Moelven Byggmodul AB - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]


Byggmoduler & byggbodar - Moelven Byggmodul AB

Byggmoduler

Industriellt byggande har slagit sig in på marknaden för modern byggproduktion. Med byggmoduler från Moelven öppnas nya portar till vad byggnadsprojekt innebär. Tack varje den nya typen av byggmetoder gör vi det möjligt att korta ner byggprocessen upp till 80%. Kortfattat kan man beskriva fördelarna med byggmoduler såhär:

 • Kostnadseffektivt
 • Snabb monteringstid
 • Kontrollerad produktion
 • Miljövänligt

Byggmoduler gör det möjligt att snabbt skapa utrymme, det som vi kallar goda rum, samtidigt som man tar hänsyn till miljö, ekonomi och tidsplan. Vi har nordens bredaste produktportfölj när det kommer till industriell byggprocess och bygger goda rum för:

 • Äldreomsorgen
 • Skolor och förskolor
 • Flerfamiljshus
 • Vännerhem/studentboenden
 • Hotell

Enheterna är byggda av trä och produceras i våra fabriker som ligger nära stora skogsområden vilket gör att råmaterialet inte behöver transporteras långa sträckor. I Sverige har man dessutom som standard att alltid plantera minst två nya träd för varje träd som avverkas för att bevara skog och natur.

Vidare ser vi till att samla all kompetens under ett och samma tak. I våra fabriker arbetar installatörer, målare, inredare, montagearbetare och snickare tillsammans för att upprätthålla en god kommunikation kring produktionen från början till slut. Och eftersom vi kan arbeta parallellt med till exempel markanläggarna och sköta allt förarbete i våra egen fabrik blir det inga långa väntetider. När grunden är lagd är även modulhusen färdiga att monteras.

Under produktionsprocessen ser vi alltid till att få så lite överblivet material som möjligt och allt avfallsmaterial ser vi till att återvinna på olika sätt. När byggmodulerna sedan är klara för montering transporteras de till byggplatsen. Med god planering kan vi minska antalet transporter och genom att endast frakta det material som ska användas. Det är gynnsamt för såväl ekonomi som miljö.

Tack vare den skyddade miljön i fabriken utsätts inte träet för fukt och vi kan på så sätt undvika att fuktskador och mögel bildas. Modulerna transporteras först när det är dags för montering vilket innebär att ingen förvaringsplats på byggplatsen krävs. Det minimerar risken för skadegörelse och stöld.

Prefabricerade hus är tillverkade för enkel montering. Det innebär att det går snabbt att få alla delar på plats men det innebär också att husen lätt kan demonteras på ett sätt som gör att delarna kan återanvändas till andra projekt.

Byggbodar

Goda rum ger nya möjligheter, ökar trivseln och öppnar upp för nya möjligheter. Kilsboden är en manskapsbod anpassad för temporära behov och kan enkelt monteras och användas direkt. Komplett med ventilation, el och avlopp. Vi har tillverkat manskapsbodar på vår produktionsenhet i Kil i över 50 år. På den tiden har Kilsboden etablerats inom svenskt byggande och blivit synonymt med flexibla lösningar av personallokaler.

Bodarna är försedda med rum för vila, umgänge, möten och sanitetsbehov. Samtliga av våra byggmoduler är enkla att demontera och kan flyttas till nästa projekt. Vi erbjuder:

 • Kontorsbodar
 • Personalbodar
 • Bostadsbodar
 • Toalettbodar

Byggbodar gör det möjligt att skapa inomhusmiljöer på, bland annat, byggarbetsplatser. Med kontorsbodar öppnar upp för nya möjligheter till möten, konferenser och planering i trygga och bekväma miljöer.

Med personalbodar ser du till arbetarnas behov. De får tillgång till omklädningsrum, dusch och toalett samt uppehållsrum. Trevliga personalutrymmen är betydelsefulla och bidrar till en positiv och trivsam miljö. Med matsalsbod ökar också trivseln mellan arbetspassen för medarbetarna och ger dem andrum och lugn och ro.

Bostadsboden är den smarta lösningen för tillfälligt boende vid exempelvis en stamrenovering. VI erbjuder 1:or, 2:or och 3:or med ett komplett utbud av kök, badrum och sovrum. Med en bostadsbod erbjuder du de boende en bra lösning under krävande omständigheter.

Bostadsboden kan även användas för att husera personal när arbeten sker på annan ort och man vill ha en kostnadseffektiv lösning. På så sätt får personalen tillgång till boende, eget kök och badrum. Koppla på toalettbodar på arbetsplatser där ett ökat sanitetsbehov finns.