[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Underhåll Ytterpanel Gran

För att få en lång livslängd på ytterpanelen krävs det underhåll med jämna mellanrum. Som bilägare vet du att din bil måste tvättas för att behålla sitt utseende och för att inte rosta. Det samma gäller för för din ytterpanel, något som kanske inte är lika självklart för alla.

Ett bra underhåll är viktigt för att bevara ytterpanelens kvalitet. Allt trävirke utomhus kräver regelbundet underhåll. Tidsintervallen på underhållet varierar med husets läge och väderstreck. T.ex. kräver ett hus beläget vid en sjö oftare underhåll då det normalt utsätts för hårdare väder.

Din ytterpanel skall årligen inspekteras för att identifiera och åtgärda eventuella skador. Vi rekommenderar att du tvättar din ytterpanel en gång per år med lämplig fasadtvätt. Använd inte sommarvatten från sjö och vattendrag.

Måla om ytterpanelen

Börja med att göra ren ytterpanelen med en fasadtvätt.

Laga sen eventuella skador på ytterpanelen och skrapa bort all lös färg. Finns det rötskador på panelen ska allt skadat trä bytas ut.

Det är viktigt att ytterpanelen får torka innan du fortsätter med behandlingen. Obehandlat trä eller partier där all färg har skrapats bort skall behandlas som om panelen vore ny, med grundolja och grundfärg. Därefter målar du ytterpanelen med slutlig täckfärg. 

Läs mer om målning:
Måla utomhus, framtagen av Svenskt Trä.
Måla rätt utomhus, framtagen av Sveriges Färgfabrikanters Förening, Målaremästarna, Sveriges Färghandlares Riksförbund och Svenska Målareförbundet.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?