BT Brandskyddat trä - Z-panel grund och mellanstruken - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

BT Brandskyddat trä - Z-panel grund och mellanstruken

Brandskyddad Z-panel kan användas där krävs ställs på bland annat SP Fire 105, B-s2d0 och beständigt brandskydd enligt NT Fire 054. rnrnBT Brandskyddat Trä från Moelven är impregnerat med Fireguardvätska. Impregneringen sker under licens från SITAC och det brandskyddade träet stämplas på baksidan för spårning och kontroll enligt Boverkets regler.
Namn Utförande Dim Träslag Art nr
Till produktguiden