[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Brandklass och brandprovningar

Produkter som skall uppfylla brandkrav har den högsta nivån av verifieringskrav. Moelven uppfyller detta genom tredjepartskontroll och certifiering i egen regi eller via utvalda underleverantörer. Den produktinformation som återfinns på denna sida återspeglar främst den egna brandimpregneringen Fireguard.

Brandklasser

Moelven uppfyller högsta brandklass, Euroklass B, med egen produktion (Fireguard) eller med hjälp av utvalda underleverantörer i de träslag som vi producerar, lagerför och marknadsför. Det är då främst:
Furu, Gran, Cederträ, ThermoWood Furu, Sibirisk Lärk. För frågor eller övriga träslag vänligen kontakta Moelven Wood Projekt.

 

Certifierad produkt - Din trygghet

BT Brandskyddat Trä impregnerat med Fireguard är certifierad (löpande dokumenterad kvalitetskontroll) vilket gör att entreprenören och byggherren enbart behöver följa de produktrekomendationer som medföljer offert och finns på webb för att verifiera att brandklassen för produkten upprätthålls.

Notera att en löpande kvalitetskontroll är nödvändig enligt lag gällande framtagning av produkter som sägs uppfylla brandkraven. Skulle produkten inte vara dokumenterat löpande kvalitetskontrollerad överförs ansvaret för att produkten håller brandklassen till entreprenören alt. byggherren. Parallel jämförelse kan göras med sk. konstruktionsvirke C24 etc.

Dokumentation

Klicka på länkarna till höger för att ladda ner aktuella produktdokument. Moelven arbetar även med andra underleverantörer i projekt då behov finns för brandskydd av andra träslag eller för Bs1D0 på furu.