[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

BT Brandskyddat Trä

Sverige har lång tradition av att bygga i trä. Denna tradition kan tack vare BT Brandskyddat Trä utvidgas till alla byggnader där det finns höga krav på brandsäkerhet.

Trä är naturligt och vackert. Moelven har under mer än 20 års tid utvecklat och levererat brandskyddade träprodukter. Detta gör att du som arkitekt, byggare eller husägare kan bibehålla existerande stil eller utnyttja de möjligheter som ligger i träets egenskaper och utveckla nya byggstilar och samtidigt uppfylla de brandtekniska kraven.

Beroende på användningsområde och träslag används olika brandskyddsmetoder, alla under namnet BT Brandskyddat Trä, för att uppnå rätt brandklass.

Fördelar

Förutom att tillfredställa formella krav ger BT Brandskyddat Trä fördelar som:

  • Lätt att hantera
  • Lätt att bearbeta
  • Låga underhållskostnader
  • Kan lätt anpassas efter olika behov och krav
  • Goda mekaniska egenskaper
  • Kort monteringstid på arbetsplatsen

BT Brandskyddat Trä som ser ut som trä

BT Brandskyddat Trä som är brandimpregnerat ser ut som naturligt obehandlat trä! Detta ger den positiva effekten att träet uppfyller brandkraven och ser fortfarande ut som vanligt trä!

Brandskyddade Träfasader som täckmålas eller täcklaseras - BT Brandskyddat Trä Standard brandimpregnering

Utomhus behöver träpanelen täckmålas eller laseras om det impregnerats med Standard brandimpregnering för att kapsla in brandskyddsmedlet. Underhållet av målningen blir densamma, men viktigare att utföra, jämfört om träet inte vore brandskyddat.

Moelven BT Brandskyddat Trä Standard brandimpregnering är godkänd enligt fasadbrandprov SP Fire 105 för:
- Granpanel som täckmålas eller täcklaseras.

Se respektive brandprovningsrapport alternativt utlåtande för hur konstruktionen utförts.

Brandskyddade Träfasader utan ytbehandling ger synligt trä - BT Brandskyddat Trä Vattenfast brandimpegnering

Om träet impregneras med Vattenfast brandimpregnering så behöver träet vid utomhusanvändning som fasad inte skyddas med en ytbehandling. Träets naturliga utseende kvarstår och åldras naturligt. Patineringen av träet tar, relativt sett, längre tid jämfört en helt obehandlad fasad.

Moelven BT Brandskyddat Trä Vattenfast brandimpregnering är godkänt enligt fasadbrandprov SP Fire 105 för:
- ThermoWood Furupanel 
- Cederträpanel
- Cederträspån

Se respektive brandprovningsrapport alternativt utlåtande för hur konstruktionen utförts.

Skagershuset - Cederträ SP Fire 105

Leveranstider - Planera ditt inköp

De brandskyddade produkterna är nästan alltid projektspecifika. I och med att produkten genomgår flera förädlingssteg (ev längdanskaffning, ev hyvling om ej lagervara, brandimpregnering, torkning, ev målning och leverans) är leveranstiden längre till mycket längre jämfört leverans av vanliga lagerprodukter.

BT Brandskyddat Trä Standard brandimpregnering:
Leveranstid inklusive ytbehandling: Cirka 5-8 arbetsveckor. Kan vara längre om större volymer där längdanskaffning behöver ske.
BT Brandskyddat Trä Vattenfast brandimpregnering:
Leveranstid: Cirka 10-13 arbetsveckor. Kan vara längre om större volymer där längdanskaffning behöver ske.

Innan produkterna kan beställas så behöver produktspecen vara komplett inklusive vilken brandimpregnering, volymer, profiler, ev längder och ev målning. Ta därför höjd för den beredningstid som åtgår. 

Träslag samt utbud av dimensioner och profiler

Moelven är en av Skandinaviens största leverantörer av träbaserade varor. Vi brandskyddar i princip alla våra produkter som finns i vår produktkatalog. Om du inte finner en passande produkt så får du hjälp med detta av avdelningen Moelven Wood Projekt.

Användningsområden

BT Brandskyddat Trä kan användas i flertalet olika miljöer där det ställs krav på brandskydd.

Inomhus: Väggar, Tak, Spjälor mm. Brandskyddade plywoodskivor för interiör panelbeklädnad samlas under namnet Studiopanel. Läs mer om Studiopanel.  
Utomhus: Fasader, Terass, Loftgångar, Undertak mm

Inbyggt brandskydd med bruksklass

Det är tryggt att veta att brandimpregneringsmedlet i trävirket ligger lagrat och aktiveras om olyckan skulle vara framme. Vid val av mekniska brandskydd så måste tekniken fungera när det väl behövs.

BT Brandskyddat Trä är bruksklassat enligt nordisk klass NT Fire 054 för såväl inomhus som utomhusbruk. Du kan därmed lita på att brandskyddet fungerar under lång tid till avsett användningsområde. Följ de produktanvisningar som finns med produkten.
NT Fire 054 ligger till grund för kommande Europeisk bruksklass prEN16755 (som under en kort period haft beteckningen CEN/TS 15912).

Varje enskild träprodukt är unik och det kan därför förekomma variationer när det gäller egenskaper, utseende och beständighet.