[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Wood Projekt

Moelven Wood Projekt är avdelningen hos Moelven Wood AB för dig som jobbar med byggprojekt. Vi vägleder i valet av allt från Träfasad, Brandskyddade Träfasader, Träprodukter för terass och utemiljö samt Interiöra träpaneler, Brandskyddade interiöra träpaneler och Bastu.

Vi kan trä och ligger i framkant som leverantör av miljöcertifierade produkter.

Utvalda träprodukter

Vi har valt ut träprodukter, med varierande uttryck och egenskaper, för den som önskar alternativ till traditionella träprodukter i gran och furu. I konceptet Utvalda träprodukter ingår Sibirisk lärk, ThermoWood, Bangkirai FSC, TermoAsk och Cederträ samt Cederträspån.

Mindre kvantiteter
Lagervaror av Utvalda Träprodukter, i kvantiteter understigande 200m2 per förfrågan eller order, hanteras normalt av vårt Kundcenter

BT Brandskyddat Trä

Trä är naturligt och vackert. Moelven har under mer än 20 års tid utvecklat och levererat brandskyddade träprodukter. Detta gör att du som arkitekt, byggare eller husägare kan bibehålla existerande stil eller utnyttja de möjligheter som ligger i träets egenskaper och utveckla nya byggstilar och samtidigt uppfylla de brandtekniska kraven.

Bastu

Moelven lagerför kvistrena bastupaneler och lavar i träslagen Asp och Al där Asp även finns värmebehandlad, TermoAsp. I beställningssortimentet återfinns mer exlusiva alternativ som Cederträ och värmebehandlad Ask, TermoAsk. Möjligheterna är många att skapa en vacker och unik bastu och spamiljö.

Studiopanel

Studiopanel - interiöra träbaserade paneler för vägg och tak. Oftast baserade på våra björk- och furuplywoodskivor. Studioprodukterna anpassas och produceras mot det specifika projektet utifrån arkitektens och beställarens önskemål.